Željko Stevanović misli da mu državni funkcioneri “šalju signale”


Ovo je navedeno u nalazu tima vještaka koji su obavili psihijatrijsko vještačenje optuženog Stevanovića, a koji je juče predstavljen pred sudskim vijećem, kojem je predsjedavao Pane Gavrić.

Neuropsihijatar Slobodan Stanković izjavio je da Stevanović ima sumanute ideje, koje se ne mogu ispraviti u njegovoj svijesti. Istakao je da on pogrešno rasuđuje stvarnost, te da ne može razdvojiti realnost od halucinacija. Kazao je da je utvrđeno da Stevanović ima koeficijent inteligencije 130.

– Međutim on smatra da se sve što se dešava u okolini i društvu uopšteno odnosi na njega. Vjeruje da ga prati veliki broj značajnih ljudi, jer ih zanima njegovo kretanje i ono šta radi. Misli da njegovo kretanje zanima visoke državne funkcionere, koji mu šalju “signale”.

(Glas Srpske)

Komentari