Ovo je novi grb Banjaluke!?

Prijedlog grba Banjaluke: Šta ostali ne vide, a autori vide?

Saborni hram Hrista Spasitelja, “stub na kojem je raspet Isus Hrist”, drakulićki mučenici, žrtve otadžbinskog rata, Sveti apostol Luka u obliku bika, zato što Banjaluka u imenu ima “luku”, te mnogi drugi simboli i značenja utkani su u grb Banjaluke, samo što to ni Banjalučani, ni odbornici, a ni pravoslavni sveštenici nisu bili u stanju da vide!

Ovo je otprilike objašnjenje autora novog grba grada, Srđana Marlovića i Zorana Nikolića, kojim su se obratili javnosti povodom otvorene rasprave na sajtu gradske skupštine, te kojim je nastavljena višegodišnja komedija oko izbora novog grba.

Podsjetimo, na nedavnom sastanka šefova klubova i odborničkih grupa gradske skupštine, zauzet je stav da ovo rješenje neće biti usvojeno, nego da će biti formirana nova komisija za izbor grba i zastave Banjaluke.

Neukost i neznanje

A od mnoštva komentara i javno izrečenih stavova odbornika, kulturnih radnika, profesora i drugih Banjalučana, autori su odlučili da reaguju na stav protonamjesnika Zorana Pajkanovića, sveštenika Eparhije banjalučke, koga su zbog njegove nemogućnosti da uoči pravoslavne simbole “utkane u novi grb” uporedili sa “paganskim žrecem”, koji u dva propeta bika ne vidi “jasan hrišćanski simbol”!?

– Tako je Vrbas, koji je u grbu predstavljen figurom stuba, u simboličkoj ravni poistovjećen sa stubom na kojem je stradao sam Hristos. Ta sveštena simbolika je i eksplicitno naglašena riječima ”slavna i sveta”, ispisanim na lenti, a koje su vrlo jasna aluzija na stihove Dučićeve pjesme „Vrbas”. Ovim motom je odato poštovanje i zahvalnost hiljadama Srba banjalučkog kraja, stradalim u turskim, a kasnije i ustaškim masakrima (poput onog u Drakuliću i susjednim naseljima), kao i žrtvama posljednjeg otadžbinskog rata. Ali ako tako jasna i nedvosmislena poruka ostaje neprimijećena neukim i neupućenim, začuđujuće je da ostaje neprimijećena i jednom pravoslavnom svešteniku – kažu, između ostalog, autori novog grba.

Takođe, Hram Hrista Spasitelja, prema najnovijem tumačenju – sasvim različitom od onog uz koje je novo rješenje predstavljeno građanima i odbornicima, zauzima centralno mjesto na novom grbu. Tako se u njihovom rješenju ne nalazi samo “stub na kojem je raspet Isus” i rijeka Vrbas, nego i stub i fasada Hrama Hrista Spasitelja.

Ultraskriveni simbolizam

– S obzirom na to da je Ustavni sud ukinuo postojeći gradski amblem zato što, između ostalog, sadrži i stilizovanu osnovu temelja crkve, u prijedlog novog grba unijet je stilizovani dio njenog ulaznog portala, sa stubom od bijelog mermera na koji se naslanja fasadni slog od crvenog i žutog travertina. Zbog ustavnopravnih ograničenja to nije eksplicitno navedeno u obrazloženju, ali je ipak sasvim uočljivo – kažu Nikolić i Marlović.

Sa Nikolićevim i Marlovićevim definicijama “sasvim uočljivog”, “jasnog” i “nedvosmislenog” ipak se ne slaže najveći dio učesnika u javnoj diskusiji, a protonamjesnik Zoran Pajkanović, koji je, kako kaže, u telefonskom razgovoru sa jednim od autora odslušao monolog od 15-20 minuta bez mogućnosti da izgovori dvije rečenice, smatra da je bolje da nemamo nikakav grb, nego da imamo bilo kakav.

– Autori grba žele da nam kažu da je grb čisto pravoslavni sa mnoštvom utkane pravoslavne tradicije sa ovih prostora, a nijedan Banjalučanin to ne može da prepozna. Gospodin Zoran Nikolić je putem telefonskog razgovora izrazio bojazan da prikaže jasnu hrišćansku simboliku na grbu, jer, kako kaže, neće je prihvatiti oni drugi. Te, da je bolje da imamo ovakav grb nego nikakav. Mislim da je bolje da nemamo nikakav grb nego da imamo bilo kakav – kaže protonamjesnik Zoran Pajkanović.

Šta se radilo do sada?

Na sastanku šefova klubova i odborničkih grupa, koji je organizovao šef Kluba odbornika SNSD-a, Duško Račić, zauzet je stav da je potrebno definisati koji su to simboli i boje koji mogu biti na grbu, te na osnovu toga raspisati javni poziv.
Takođe, dogovoreno je i da šefovi klubova i odborničkih grupa u gradskom parlamentu ubuduće budu članovi komisije za izbor grba i zastave.

(Press.RS)

Komentari

Komentariši