Posebni kolektivni ugovor: Policajci potpisali, prosvjetari još čekaju

Posebni kolektivni ugovor: Policajci potpisali, prosvjetari još čekaju

Pao je prvi potpis na posebni kolektivni ugovor u Srpskoj. Potpisali su ga članovi Sindikata unutrašnjih poslova sa resornim ministrom. Dok radnici u prosvjeti još apeluju da i njihov resor učini isto, u sektoru unutrašnjih poslova zadovoljna i jedna i druga strana- napokon će, kažu, precizno znati koja su im prava.

“Naknada za rad noću zadržana je na 35 procenata, zadržano je 50 odsto za rad na državni praznik, prekovremeni rad u MUP-u Republike Srpske je regulisan Zakonom o platama- pa se kompenzuje slobodnim satima i danima i tu je ostala potpuno ista norma”, rekla je Anica Jondić, predsjednik Sindikata radnika unutrašnjih poslova RS.

“Iako je odluka Vlade bila da je to 30 i 40 odsto, mi smo to tako ispregovarali i dogovorili upravo zbog tih otežanih uslova koje radnici unutrašnjih poslova imaju u odnosu na druge”, rekao je Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova RS.

Radnici MUP-a uspjeli su da vrate naknade za smrt roditelja. Vlada je privremenom odlukom ukinula to pravo, pa će isplatu, u takvim slučajevima, za sada, moći da dobiju samo radnici unutrašnjih poslova. Sve što su danas dogovorili važiće naredne tri godine. Na tome mogu da im zavide u resoru prosvjete i kulture iz kojeg traže hitno potpisivanje kolektivnog ugovora.

“Zbog nepostojanja posebnog kolektivnog ugovora, većina prava po Zakonu o radu i Zakonu o platama ne mogu da se ostvaruju jer je tim zakonima predviđeno da će se visina naknada i obim tih prava regulisati posebnim kolektivnim ugovorom”, rekao je Dimitrije Ćeranić, član Izvršnog odbora sindikata obrazovanja.

“Tražimo zajednički sastanak sa predstavnicima sindikata budžetskih korisnika i korisnika fondova i predstavnicima vlasti da bi opšte stvari bile ujednačene”, izjavio je Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja RS.

Dok sindikalci, po ko zna koji put, pozivaju predstavnike Ministarstva prosvjete i kuture da nastave pregovore, iz tog resora im pišu da se strpe još malo.

S obzirom na to da je većina pitanja usaglašena i da preostaje još da se usaglasi visina pojedinih naknada, uvjereni smo da će uskoro biti potpisan Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture.

Prosvjetari uzvraćaju da polako gube strpljenje. Od 30. juna, kada je Vlada donijela privremnu odluku, su, kažu, u pravnom vakuumu. Umanjeni su im, tvrde, dodaci za noćni, prekovremeni i rad u dane praznika. Ipak, proteste još ne pominju.

(ATV)

Komentari