Ćulum predložen za direktora Policije

Darko Ćulum je novi direktor Policije Republike Srpske

Vlada Republike Srpske imenovala je Darka Ćuluma, dosadašnjeg zamjenika direktora Policije Srpske, na funkciju prvog čovjeka Policije na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Vlada RS je na redovnoj sjednici razriješila dužnosti dosadašnjeg direktora Gojka Vasića, koji je ispunio uslove za starosnu penziju, i na njegovo mjesto imenovala dosadašnjeg zamjenika direktora.

Nezavisni odbor Narodne skupštine Republike Srpske 9. avgusta jednoglasno je nakon intervjua sa kandidatima predložio Ćuluma za direktora Policije.

 

Komentari