Do 2020. nestaće dve trećine živog svijeta na Zemlji?

Do 2020. nestaće dve trećine živog svijeta na Zemlji?

Najnovija istraživanja pokazuju da postoji opasnost da se brojnost životinjskog i biljnog svijeta do 2020. godine smanji za dvije trećine, navodi se u „Izveštaju o živoj planeti 2016“ Svjetske fondacije za prirodu.

Brojnost različitih biljnih i životinjskih vrsta bi do kraja ove decenije mogla da se smanji za čitavih 67 osto odnosu na njihovu brojnost od prije pola vijeka, ističe se u danas objavljenom Izvještaju o živoj planeti 2016 Svjetske fondacije za prirodu (World Wildlife Fund – WWF).

Smanjenje brojnosti vrsta je prvenstveno posljedica ljudskih aktivnosti na Zemlji. WWF poziva na neophodne promjene globalnih sistema za proizvodnju hrane i energije u svrhu opstanka vrsta i ekosistema širom svijeta.

Prema izveštaju, populacije riba, ptica, sisara, vodozemaca i gmizavaca manje su za 58 odsto u odnosu na 1970. godinu. Ovakav globalni trend sugeriše da degradiramo prirodne ekosisteme na nivou koji do sada nije zabilježen u ljudskoj istoriji.

Marko Lambertini, generalni direktor Fondacije, kaže da tokom naših života divlje vrste nestaju do sada neviđenom brzinom.

„Nije riječ samo o divnim vrstama koje svi volimo. Biološka raznovrsnost je temelj zdravih šuma, reka i okeana. Nestanu li vrste, ekosistemi neće moći da nam obezbijede čistu vodu, vazduh, hranu i klimatske uslove koje nam sada pružaju. Imamo sve mogućnosti da rešimo to pitanje i moramo početi odmah da ga rešavamo ako želimo da sačuvamo planetu radi našeg ličnog opstanka i boljitka“, navodi Lambertini.

Trenutno, poljoprivredne površine zauzimaju oko trećine ukupne površine Zemlje i njihovo navodnjavanje čini skoro 70 odsto potrošnje vode.

U Izvještaju o živoj planeti predlažu se i rešenja za promjenu načina na koji proizvodimo i konzumiramo hranu kako bismo osigurali da se cijeli svijet hrani na održiv način. Izvještaj je usmjeren i na temeljne promjene globalnih energetskih i finansijskih sistema koje su neophodne kako bi se ispunile potrebe u pogledu održivosti budućih generacija.

„Podaci o neprekidnom nestajanju biljnih i životinjskih vrsta i narušavanju ekosistema, posebno slatkovodnih, alarmantno upozoravaju da se mora smanjiti opadanje stope biološke raznovrsnosti na kojoj počiva život na Zemlji. Ljudi su dio bogatstva prirode i jedini imaju moć da je zaštite ili uništite. Mi, ljudi, nemamo izbora hoćemo li ili nećemo zaštititi prirodu, moramo to učiniti, naše zdravlje i naši životi zavise od nje“, rekla je Duška Dimović direktorka WWF programa u Srbiji.

Izveštaj WWF-a pokazuje da moramo razmisliti o načinu na koji proizvodimo, konzumiramo, mjerimo uspjeh i cijenimo životnu sredinu.

Kako bismo očuvali životnu sredinu uz privredni i društveni razvoj potrebna je hitna promjena sistema koju će sprovesti pojedinci, privatni sektor i vlade, radi prelaska sa kratkoročnog i neperspektivnog na vizionarski pristup kojim se poštuju buduće generacije.

Izvještaj o živoj planeti, koji WWF priprema svake dve godine, je sveobuhvatna studija o stanju svjetske biološke raznovrsnosti i zdravlju planete.

Dajući pregled stanja o zdravlju naše planete i uticaju ljudskih aktivnosti na planetu, te nudeći moguća rješenja, namena izvještaja je takođe i da pruži podršku vladama, zajednicama, preduzećima, kompanijama i organizacijama za donošenje odluka o korišćenju i zaštiti resursa planete.

Izvještaj o živoj planeti 2016: Rizik i otpornost u novom dobu jedanaesto je izdanje WWF-ove vodeće publikacije koju Svjetska organizacija za zaštitu prirode objavljuje svake dvije godine. U okviru izvještaja od 1970. do 2012. praćeno je više od 14.000 populacija kičmenjaka više od 3.700 vrsta.

Komentari