Sporovi protiv ERS 114 miliona KM


Zaključno s prošlom godinom protiv “Mješovitog holdinga Elektroprivreda RS” vođeni su sporovi vrijedni više od 114 miliona KM.

Ovo se, između ostalog, navodi u nalazu Glavne službe za reviziju javnog sektora, koja je “MH Elektroprivreda RS” dala mišljenje s rezervom, s tim da je po jednom od najznačajnijih sudskih sporova, odnosno tužbi manjinskih akcionara preduzeća “Inženjering Ugljevik II” teškoj 52,5 miliona KM Okružni privredni sud u Banjaluci donio presudu i odbio tužbeni zahtjev, ali na tu presudu dozvoljena je žalba Višem privrednom sudu u Banjaluci.

Zamjerka revizora bila je i ta što “Elektroprivreda RS” u okviru svojih tokova novca ne priznaje vrijednost nastalu kao posljedica podsticanja proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, iako se radi o poslovnoj djelatnosti.

Po tom osnovu prilivi gotovine potcijenjeni su za iznos od 7,9 miliona KM, dok su odlivi gotovine potcijenjeni za iznos od 8.133.508 KM. “Elektroprivreda RS” u finansijskom dijelu poslovanja dobila je mišljenje s rezervom, dok je što se tiče poslovanja i usklađenosti poslovanja sa zakonima i procedurama dobila pozitivno mišljenje.

Uglavnom, najveća zamjerka revizora Glavne službe za reviziju javnog sektora bila je pogrešno klasifikovanje i evidentiranje troškova i priliva novca. Recimo, zbog pogrešne klasifikacije troškova toplog obroka troškovi bruto zarada i bruto naknada su precijenjeni, dok su istovremeno ostali lični rashodi potcijenjeni za iznos od 390.979 KM.

Prema nalazu revizije, neto dobitak u poslovnoj 2015. iznosio je 3.678.140 KM, a nakon izvršenih korekcija neto dobitak iznosio je 2.052.594 KM.

Vlada RS kao Skupština akcionara početkom avgusta ove godine donijela je odluku o raspodjeli utvrđenog neto dobitka u 2015. godini tako što je u zakonske rezerve izdvojeno pet odsto, odnosno 102.630 KM, u statutarne rezerve tri odsto, odnosno 61.578 KM, za donacije 10 odsto, odnosno 205.259 KM, i za isplatu dividende akcionarima preostalih 1.683.127 KM.

Komentari