Podvlačenje crte: Šta je govorio, a šta radio Slobodan Gavranović?

Podvlačenje crte: Šta je govorio, a šta radio Slobodan Gavranović?

Slobodan Gavranović više od jednog mjeseca nije gradonačelnik Banjaluke te je pravo vrijeme da se „podvuče crta“ i uporede njegova obećanja i ono što je realizovano u njegovom mandatu. Analizu rada (grado)načelnika opština u periodu od 2012. do 2016. godine koju je provela organizacija “Zašto ne” samo je kratko bila u fokusu medija koji su samo statistički ispratili koliki je broj nerealizovanih a koliki ostvarenih obećanja pojedinih (grado)načelnika u BiH.

Pred vama je detaljna analiza svih gradskih problema koje je Gavranović, iako obećao riješiti u svom mandatu, ipak prebacio svom nasljedniku na funkciji Igoru Radojičiću.

Od 59 datih obećanja, ispunio je samo dva, dok je oko 27 projekata započeo, a 30 izgleda rekao “uprazno”.

Tako mu ni rezultati rada nisu omogućili da se otrgne od etikete “neomiljenog” političara.
Naime, činjenica je da je nominaciju dobio isključivo zato što je u posljednji čas postalo jasno da nakon afere “Picin park” i tadašnjih učestalih protesta dugogodišnji gradonačelnik Dragoljub Davidović neće uspjeti obnoviti mandat.

Pobjedu na izborima 2012. Gavranoviću je donijelo nejedinstvo opozicije i kandidovanje dva jaka opoziciona kandidata, Dragana Čavića i Nenada Stevandića. Gavranović je osvojio 40 odsto, dok su Čavić i Stevandić zajedno imali oko 55 odsto glasova.

Da njegovim radom nisu zadovoljni ni u samom SNSD-u pokazali su i ovogodišnji lokalni izbori na kojem nije uspio obezbjediti unutarstranačku kandidaturu. Da je to bio ispravan potez pokazalo je čak 20 000 glasova više koliko je Igoro Radojičić osvojio nego svojevremeno Gavranović.

Ali krenimo redom. Šta je obećao a šta realizovao Slobodan Gavranović?

Izgradnja sistema gasifikacije grada Banjaluke

U svojim medijskim nastupima, bivši gradonačelnik Banjaluke najavljivao je više puta izgradnju sistema gasifikacije grada kojim je upravljao.
– Gasifikacija je investicija vrijedna više od 60 miliona maraka i biće realizovana u iduće četiri godine. I ovim projektom će se otvoriti prostor za zapošljavanja, a kada se gasifikacija završi, građani će imati jeftiniji energent, što će povoljno uticati na njihov ukupan kućni budžet – govorio je Gavranović.
Međutim, u proteklom mandatu nisu zabilježene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Povećanje obuhvata korisnika usluga centra “Zaštiti me”

U septembru 2012. godine, tadašnji predsjednik Skupštine grada Banjaluka Slobodan Gavranović izjavio je da će grad nastaviti da pruža podršku Javnoj ustanovi “Centar Zaštiti me” za obrazovanje djece ometene u razvoju, kako bi se njen kapacitet proširio. Gavranović je nakon posjete ovoj ustanovi rekao da će grad zajedno sa resornim ministarstvima i menadžmentom ove ustanove tražiti rješenja kako bi se povećao obuhvat djece korisnika usluga centra, s obzirom da je sve veći broj djece u stanju potrebe.

On je tada izrazio zadovoljstvo načinom na koji funkcioniše ovaj centar, naglasivši da se u pomoći njegovom radu ne mogu štedjeti sredstva kako bi se pružilo obrazovanje i pomoć u socijalizaciji djece u stanju potrebe.

Nažalost, tokom Gavranovićeve vladavine nije bilo aktivnosti na proširenju kapaciteta pomenutog centra. Štaviše, grad je u protekle tri godine umanjio iznos sredstava za finansiranje ove ustanove.

Jeftiniji prevoz za đake i studente

Gavranović, kao kandidat SNSD-a za gradonačelnika Banjaluke, u predizbornoj kampanji je rekao da će kada bude izabran za gradonačelnika tražiti znatno niže cijene gradskog prevoza za sve đake i studente.

U proteklom mandatu nije spuštena cijena prevoza za đake i studente. Štaviše, mjesečne đačke karte danas su skuplje za oko tri КМ u odnosu na prošli mandat. Nakon naglog pada cijene nafte, pod pritiskom su spuštene i cijene autobuskih karata, ali se danas već ozbiljno razmišlja o njihovom ponovnom podizanju.

Besplatan prevoz za penzionere i djecu

– Očekujem da će, ne sutra, ali veoma brzo biti i potpuno besplatan prevoz u Banjaluci za penzionere i našu najmlađu populaciju – govorio je prije četiri godine bivši gradonačelnik.
Prema podacima sa stranice grada Banjaluka, besplatan prevoz u gradskom i prigradskom prevozu imaju roditelji poginulih boraca, djeca poginulih boraca koja pohađaju osnovnu školu i slijepa lica sa pratiocem. Pravo na umanjenje cijene karte imaju invalidi I i II kategorije, djeca poginulih boraca koji pohađaju srednju školu i fakultet i supruge poginulih boraca koje nisu penzioneri. „Penzioneri i najmlađa populacija“, koje je pominjao, nisu na spisku.

Nove škole

– U saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture, obezbijedićemo izgradnju škola u Pavlovcu, Priječanima, Paprikovcu, Adi, Starčevici – obećavao je Gavranović ali u njegovom mandatu nisu zabilježene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Osam novih vrtića

– Izgradićemo ili obezbijediti odgovarajuće prostore i staviti u funkciju osam vrtića na prostorima: Paprikovca, Lauša, Centra, Petrićevca, Starčevice, Ade, Vrbanje i Kuljana, sa prosječnim kapacitetom – 200 djece po objektu.

Nažalost, navedeni vrtići nisu izgrađeni. Većina ovih vrtića ponovo je istaknuta kao prioritet za izgradnju i u martu 2016. godine, a loptica prebačena novom gradonačelniku Igoru Radojičiću.

Dječiji dom “Rada Vranješević”

– U narednom periodu, obezbjediću realizaciju Projekta sanacije i opremanja dječijeg vrtića u sklopu Dječijeg doma „Rada Vranješević”, kapaciteta za 120 djece – govorio je Gavranović ali u svom mandatu nije zabilježio aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Centar za razvoj i unapređenje sela

– Neophodno je prije svega zaustaviti proces deagrarizacije sela uvođenjem konkretnih podsticajnih mjera za poboljšanje uslova i razvoj poljoprivrede. Sa stručnim timom ću redefinisati mjesto, ulogu i zadatke Centra za razvoj i unapređenje sela.

Na samom početku mandata, gradonačelnik i gradska uprava su najavili da će “u skladu s opredjeljenjem da djelatnost Centra za razvoj i unapređenje sela bude prevashodno usmjerena u pravcu intenziviranja i razvoja poljoprivrede i da se poslovi izgradnje vodovodne infrastrukture i rasvjete na seoskom području iz okvira djelatnosti Centra prenesu u nadležnost Odjeljenja za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja” predložiti izmjene Osnivačkog akta Centra za razvoj i unapređenje sela Banjaluka, te sačiniti Izvještaj o radu s prijedlogom daljnjih aktivnosti za ove strukturne izmjene. Ove promjene se još uvijek čekaju.

Povezivanje poljoprivredne proizvodnje i plasmana

– Uspostavljanje organizovanog lanca poljoprivredne proizvodnje, prerade i plasmana i odgovarajućih oblika poslovnog povezivanja i udruživanja, razvoj poljoprivredne infrastrukture (otkupne stanice, plastenici, sistemi za navodnjavanje i sl.).
U proteklom mandatu nisu zabilježene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Standardi u poljoprivredi

Grad Banjaluka nastavio je obezbjeđivati budžetska sredstva za unapređenje poljoprivrede, koja se plasiraju preko Centra za razvoj i unapređenje sela. Izvršenje ovih sredstava u 2013. godini bilo je duplo manje od planiranog, te je u narednim godinama i sam planirani iznos umanjen za skoro polovinu.
Nije uvedena posebna budžetska podrška za standardizaciju poljoprivredne proizvodnje.

Saradnja sa Inđijom

– Kao u cijeloj zemlji, ali i regionu, prvi i osnovni problem i u Banjaluci je nezaposlenost. U tom poslu lokalna samouprava ne može presudno da utiče, ali može da učini veoma bitne korake za privlačenje investitora. Upravo zbog toga išao sam u opštinu Inđija i o privlačenju investicija u lokalnu zajednicu razgovarao sa liderom u tome Goranom Ješićem. Ljudi iz Inđije će doći da nam pomognu u ovom poslu i prenesu sva svoja iskustva.

U toku predizborne kampanje, bivši gradonačelnik Banjaluke posjetio je opštinu Inđija i najavio saradnju i razmjenu iskustava sa ovom opštinom, poznatom po uspješnom privlačenju investicija.
Nakon toga nije bilo nikakvih vijesti o uspostavljanju saradnje između ove dvije opštine.

Krediti za poslodavce

– Svakom poslodavcu, koji zaposli više od 10 novih radnika, obezbijediće se privilegovan pristup povoljnijim kreditnim linijama, koje bi se osigurale udruživanjem namjenskih sredstava Grada sa poslovnim bankama, kao i sredstvima Garantnog fonda.

U mandatu Slobodana Gavranovića nisu zabilježene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Park na desnoj obali Vrbasa

– Među posebno značajne projekte ističem i izgradnju parka u sklopu uređenja desne obale Vrbasa, od mosta Venecija do Rebrovačkog mosta.
Nisu zabilježene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Vodovod Novoselija

– Završićemo drugu etapu fabrike vode „Novoselija 2”.
Tadašnji gradonačelnik Banjaluke obećao je u predizbornoj kampanji i potpuni završetak ove fabrike vode:

– Okončaćemo i treću fazu vodovoda Novoselija, tako da probleme ove vrste neće više imati ni ljudi koji žive u Česmi i Obilićevu.
Prema izvještaju Vodovoda Banjaluka, kapaciteti ove fabrike povećani su u odnosu na period prije 2012. godine, ali nisu završene sve faze izgradnje fabrike vode Novoselija.

Toplifikacija

U Izvještaju o radu gradonačelnikа i gradske uprave Banjaluka za 2013. godinu navodi se da je projekat “Modernizacija sistema toplifikacije” prijavljen na III poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru IPA prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007-2013.

“Opšti cilj predmetnog projekta je smanjenje troškova grijanja za sve korisnike usluga Toplane na području grada Banjaluka i grada Karlovca putem modernizacije postojećih sistema toplifikacije. Aktivnosti koje bi se realizovale iz odobrenih sredstava bile bi izrada kompletne dokumentacije za modernizaciju sistema toplifikacije (studija izvodljivosti, idejni projekat, glavni projekat, analiza troškova i dobiti, investiciona studija) i izrada akcionog plana modernizacije sistema toplifikacije uz razrađenu finansijsku konstrukciju, te identifikovane sve učesnike i naznačene uloge i dinamiku. Izrada navedene dokumentacije je preduslov za zatvaranje finansijske konstrukcije modernizacije sistema toplifikacije u gradu Banjaluka kroz apliciranje na sredstva odgovarajućih fondova i kredita (EBRD, EIB, KfW) i sl. Ukupna vrijednost projekta za Grad Banjaluku iznosi 300.000,00 EUR, od čega se 83 odsto sredstava povlači iz IPA fondova, dok iznos od 17 odsto predstavlja sufinansiranje od strane Grada kroz plate tri zaposlena u Odsjeku.”

U Izvještaju o radu gradonačelnikа i gradske uprave Banjaluka za 2015. godinu ponovljeno je da je ovaj projekat prijavljen zajedno sa gradom Karlovcem, na III poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru IPA prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina, ali nije bilo vijesti o daljem toku njegove realizacije.

U julu 2016. godine Skupština grada Banjaluka usvojila je informaciju o mogućnosti finansiranja projekta daljinskog grijanja Banjaluke od Evropske banke za obnovu i razvoj putem obezbjeđenja zajma od 15 miliona evra oko 30 miliona KM.

U avgustu 2016. godine potpisano je mandatno pismo o operativnom i finansijskom restrukturiranju u okviru ovog kredita. Nije bilo konkretnih aktivnosti na otpočinjanju ovih projekata zaključno sa okončanjem Gavranovićevog upravljanja najvećim gradom Srpske.

Istočni tranzit

– Završićemo Istočni tranzit i obezbijediti rekonstrukciju ulice Gavrila Principa do spoja sa Istočnim tranzitom.
U februaru 2016. godine izgradnju tranzita i dalje je kočila činjenica da Grad nije obezbjedio potrebnu dokumentaciju.

Gradska obilaznica

– Kao posebno značajne projekte ističem i izgradnju gradske obilaznice.
Tek u avgustu 2016. godine počelo je knjiženje zemljišta predviđenog za izgradnju obilaznice, oko kog se vodio imovinski spor. Iz tog razloga nikakvi radovi nisu mogli biti vršeni na izgradnji obilaznice.

Autodrom u Zalužanima

– Grad Banjaluka i opština Laktaši trebaju ovaj lokalitet da definišu novim urbanističkim planom kako bi ova auto-staza bila jedna od najbezbjednijih, najprihvatljivijih i najpoželjnijih u regionu. U Gavranovićevom mandatu nisu zabilježene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Novi sportski centar

– Kao posebno značajne projekte ističem i izgradnju novog sportskog centra sa pratećom infrastrukturom u Bulevaru srpske vojske – Kampus.
Krajem 2013. godine najavljeno je da će izgradnja ovog objekta uskoro započeti i biti završena do kraja 2015. godine, ali ništa od navedenog nije se desilo.

Sportsko društvo “Borac”

– Treba ozbiljno razmišljati i o formiranju Sportskog društva Borac. Tako bi klubovi zajedničkim radom uživali mnoge beneficije pa o tome zato vrijedi razmišljati.
Nisu zabilježene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja. Štaviše, sport u Banjaluci nikada nije bio u nezavidnijem položaju nego danas.

Strategija razvoja sporta

– Odmah nakon toga treba napraviti detaljnu strategiju razvoja sporta u Banjaluci.
Nisu zabilježene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Sportski savez grada

– Preduzećemo sve mjere za osnivanje sportskog saveza grada, uz učešće nadležnih gradskih službi i sportskih gradskih granskih saveza.
Bivši gradonačelnik Banjaluke dao je i detaljniji prikaz ovog obećanja:
– Banjaluka trenutno nema tijelo koje se bavi strategijom razvoja sporta i zato ćemo vrlo brzo formirati gradski sportski savez, koji će u jednu ruku biti nasljednik bivše SOFKE. Već smo dobili saglasnost granskih sportskih saveza tako da će ta ideja vrlo brzo biti sprovedena u djelo.
Nisu zabilježene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Zgrada Banskog dvora

– Saniraćemo zgradu Banskog dvora i ovaj prostor obogatiti novim kulturnim sadržajima.
U maju 2015. godine, iz gradske uprave najavljeno je da će se pri usvajanju budžeta za 2016. godinu uzeti u obzir potreba za hitnom sanacijom Banskog dvora, te da bi radovi na sanaciji zgrade, prvenstveno na popravci krova, mogli početi na proljeće 2016. godine.
U avgustu 2016. godine objavljeno je da grad nema novca da izvrši sanaciju ovog objekta, osim ako se ona ne bude vršila u fazama.

Subvencije komunalnih troškova za penzionere i boračku populaciju

– Znamo da se teško živi i nećemo reći da ćete imati 13. penziju, ali ćete imati niže cijene komunalnih usluga i subvencije, jer mi vodimo tu politiku.

Tadašnji gradonačelnik Banjaluke Slobodan Gavranović obećao je subvencije za isplatu komunalnih troškova i drugim kategorijama socijalno ugroženih građana, poput onih, koji imaju niska primanja, porodice poginulih boraca, ratne vojne invalide i borce.

– Subvencijama komunalnih naknada i troškova moramo da očuvamo standard socijalno ugroženih građana. Tražićemo načine da kompenzujemo troškove preduzećima koja se bave pružanjem komunalnih usluga i da teret tih troškova ponese i budžet grada, a ne samo budžeti naših građana.

Gavranović se sa penzionerima sastao u februaru 2013. godine, kada je dogovoreno subvencioniranje troškova za grijanje. Odluka o odobravanju sredstava na ime subvencije grijanja penzionerima grada Banjaluka usvojena je iste godine. Ostali komunalni troškovi nisu subvencionirani.

Sa druge strane, Grad je u 2015. godini odobrio poskupljenje vode i kanalizacije za 10 odsto, te usluga prikupljanja i odvoza otpada iz domaćinstva za 20 odsto.

Klub Borac

– Borac je brend grada Banjaluke i o njegovim uspjesima ne treba trošiti riječi. To je već ispričana priča. Moramo da gledamo naprijed, odnosno, moramo da stvorimo sve preduslove kako bi Borac ponovo postizao vrhunske rezultate. Treba stvoriti pretpostavke da Borac ima dobru bazu, od osnovnih i srednjih škola do klubova. Znam da su finansije najveći problem našeg sporta, ali nije sve u novcu. To su kroz istoriju potvrdile mnoge generacije Borca koje su pronosile slavu svog kluba i grada.

Obećanje je previše uopšteno i neprecizno da bi se moglo ocijeniti, ali je činjanica da Borac dugo nije bio u većoj krizi.

Komunikacija sa građanima na društvenim mrežama

Stranica koju je Slobodan Gavranović koristio za prezentaciju svoje predizborne kampanje (gavranovicslobodan.com) više ne postoji, kao ni stranica na mreži Facebook, uprkos obećanju da će aktivno komunicirati sa građanima putem društvenih mreža.

Suzbijanje korupcije

– Zahtijevaću od svih zaposlenih u Gradskoj administraciji i gradskim javnim institucijama krajnje korektan i odgovoran odnos sa građanima i komunikaciju s njima. Tražiću i od svojih saradnika da trajno rade na sprečavanju i suzbijanju svih eventualnih oblika i pojava kršenja zakona, prava građana, krivičnih dijela ili korupcije. U Gavranovićevom mandatu nije bilo nikakvih posebnih programa za borbu protiv korupcije.

Koncertna dvorana

Jedno od neispunjenih obećanja jeste i izgradnja koncertne dvorane.

Pješački trgovi u mjesnim zajednicama

Obećana je i izgradnja pješačkih trgova u centrima naselja, po mjesnim zajednicama.
Prema Izvještajima o radu gradonačelnikа i gradske uprave Banjaluka za 2013., 2014. i 2015. godinu, vršeno je održavanje i sanacija pješačkih staza i mostova, ali ne i izgradnja novih pješačkih trgova.

Podzemne garaže

Nije ispunjena ni izgradnja sistema podzemnih parking garaža u centralnom dijelu grada.

Centralni gradski trg

– Planiranje i izgradnja centralnog graskog trga, u bloku između ulica: Bana Milosavljevića, Vase Pelagića, Srpske ulice i Hrama Hrista spasitelja.
Takođe neispunjeno.

Pješačke i biciklističke staze

– Pješačke i staze za bicikliste izgradićemo i na potezu od Trapista do Krčmarica u dužini od tri kilometra.
U mandatu Slobodana Gavranovića nisu zabilježene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Uređenje obale Vrbasa

– Uredićemo obalu Vrbasa, a na desnoj obali Vrbasa od Zelenog do Rebrovačkog mosta završićemo pješačku stazu i postaviti rasvjetu.
Neispunjeno.

Ispunjana obećanja

Sa druge strane, obećanja koja su ispunjana većim dijelom jeste rekonstrukcija Kastela, zbrinjavanje porodica poginulih boraca, davanje dozvola za rad na jedan dan, saradnja sa privrednicima, omogućavanje pripravničkog staža za mlade sa visokom stručnom spremom, subvencije za zapošljavanje u privednim i uslužnim djelatnostima itd.

Manjim dijelom su ispunjena obećanja vezana za vodovodne sisteme, sportske terene i igrališta, objekte za mjesne zajednice, pet ateljea i dvije galerije, ambulante porodične medicine, tehnološki biznis park, zapošljavanje starijih osoba i osoba sa invaliditetom…

Djelimično ispunjena obećanja vezana su za dežurni telefon i razgovore za građane, izgradnju mostova, stipendije djeci poginulih boraca i RVI, dogradnja školskih objekata, subvencije za djecu u vrtićima, otvaranje novih vrtića, povećanje poljoprivredne proizvodnje, grantovi za poljoprivredu…

U potpunosti je ispunjeno obećanje vezano za sanaciju Studenstkog pozorišta, te Sportskih dvorana Borik i Obilićevo.

Advokatura

Gavranović je trenutno jedan od rijetkih SNSD-ovaca koji nije pronašao angažman na nekoj drugoj funkciji. U ranijim razgovorima istakao je da će ići u penziju i baviti se svojim primarnim zanimanjem, advokaturom.

(Srpska Cafe)

Komentari