Bevanda: Nije izgubljen aranžman sa MMF-om


Ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda rekao je da i dalje postoji mogućnost za dogovor o akcizama i nastavak aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.

– Entiteti imaju različite stavove o akcizama, ali očekujem da će ipak biti pronađen zajednički jezik jer je to svima u interesu, prvenstveno zbog pisma namjere MMF-a, ali i zbog nastavka projekata s Evropskom bankom za obnovu i razvoj – istakao je Bevanda.

On je za “Glas Srpske” rekao da eventualni izostanak tranše MMF-a neće imati nikakve posljedice za budžet institucija BiH jer novac od MMF-a ide u budžete entiteta.

– Znamo da je na entitetima sav teret socijalnih davanja, zdravstva, obrazovanja, boračke populacije, privrede i sasvim je normalno da je entitetskim vladama mnogo teže napraviti budžete koje mogu podmiriti sve te troškove – pojasnio je Bevanda.

On je istakao da se u entitetskim vladama zalažu da sprovedu reforme da bi se ove oblasti uredile, zbog čega je osim finansijske podrške MMF-a, vrlo bitna i tehnička podrška koja obuhvata reformske procese.

Govoreći o evropskom putu BiH, Bevanda je rekao da proces priključivanja EU nije stvar samo Savjeta ministara BiH, već proces svih u BiH, od lokalnih zajednica do državnih institucija.

– Bitno je da smo svi opredijeljeni da idemo tim putem, da uvažavamo jedni druge i da smo dobro koordinisani – zaključio je Bevanda.

Komentari

Plavi Telefon