Preglasani poslanici iz Republike Srpske


Članovi Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma parlamenta BiH podržali su danas u drugoj komisijskoj fazi Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, i na taj način preglasali članove Komisije iz Republike Srpske Momčila Novakovića (NDP) i Lazara Prodanovića (SNSD).

Za ovaj prijedlog glasali su Senad Šepić (SDA), Šefik Džaferović (SDA), Nikola Lovrinović (HDZ) i Damir Arnaut (SBB).

Komisija je prihvatila dva amandmana Borjane Krišto (HDZ BiH), zamjenice predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH, koja je predložila da se u Stručno vijeće Agencije biraju najmanje po dva člana iz tri konstitutivna naroda s ciljem obezbjeđivanja ravnopravne zastupljenosti sva tri naroda u ovom tijelu, a drugi amandman je tehničke prirode.

Amandman poslanika Momčila Novakovića (NDP), koji se odnosi na izbor članova Stručnog vijeća Agencije, nije prihvaćen na Komisiji, a prethodno ga je u većini stavova odbacilo i Ministarstvo civilnih poslova BiH.

“Ponoviću svoj amandman na sljedećoj sjednici Predstavničkog doma, jer smatram da on nudi rješenje. Pokušao sam da predlagaču ukažem na neprihvatljivost nekih članova zakona, prije svega člana koji govori o načinu izbora članova Stručnog savjeta Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH”, rekao je Novaković te pojasnio da zakon predviđa da se iz entiteta uzme pravo na još jednog člana i da se da Vijeću ministara BiH.

Novaković lično smatra da je to nepotrebno, jer suštinski ne rješava osnovni problem, a to je nefunkcionisanje tog stručnog tijela.

“Mislim da je zakon ionako već doveden u pitanje. Čini mi se da su veoma male šanse da zakon dobije podršku u parlamentu BiH”, zaključio je Novaković.

 

(Nezavisne)

Komentari