Marihuana liječi Parknsonovu bolest (VIDEO)


Nova istraživanja u oblasti medicine pokazala su ljekovito dejstvo marihuane u liječenju Parkinsonove bolesti.

Još 2013. godine dokazano je pozitivno dejstvo marihuane u liječenju ćelija karcinoma kao i u otklanjanju posljedica hemoterapije. Međutim, marihuana je i dalje zabranjena za korištenje u svrhu medicine u velikom broju država. Tek nekolicina evropskih država poput Italije, Njemačke, Austrije, Češke, Poljske i Holandije odobrila je upotrebu marihuane.

Novi dokazi koji potvrđuju ljekovito dejstvo marihuane u liječenju Parkinsonove bolesti objavljeni su na youtube kanalu korisnika Iana Frizella.

Na snimku se vidi trenutno stanje Iana sa Parkinsonovom bolešću gdje nije u stanju da kontroliše pokrete rukama. Nakon što je uzeo 30 mg marihuane dejstvo se pokazalo poslije 20-30 minuta gdje je Ianovo stanje bilo neprepoznatljivo.

Parkinsonova bolest je progresivan poremećaj centralnog živčanog sistema. Glavni simptomi bolesti su originalno opisani 1817., a opisao ih je engleski doktor James Parkinson, koji ju naziva drhtajuća paraliza. Tek 1960-tih identificirane su patološke i biohemijske promjene u mozgu pacijenata, što otvara put za prvi efektivni lijek za tu bolest.

Komentari