Vlada Srpske o Prijedlogu zakona o hrani

Vlada Republike Srpske trebalo bi danas u Banjaluci da razmatra Prijedlog zakona o hrani.

Dnevnim redom je predviđeno i razmatranje Nacrta zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj, Nacrta zakona o Nacionalnom parku “Drina”, te Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, najavljeno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

Pred ministrima će se naći i Nacrt strategije upravljanja otpadom za period 2017–2026. godina, kao i Nacrt strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017-2021 pod nazivom “Znanje za razvoj”.

Vlada Srpske bi trebalo da razmatra i Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj, Informaciju o realizaciji posebnog programa subvencionisanja kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove za period 1. januar – 1. decembar 2016, godine, kao i Informaciju o prijedlogu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću iz 2016. godine.

Dnevnim redom je predviđeno i razmatarnje Informacije o ostvarivanju prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, Informacije o ulaganjima u vodoprivredne sisteme putem Evropske investicione banke /EIB/, Fonda solidarnosti, Svjetske banke, IPA 2014 i organizacionom pozicioniranju Јavne ustanove “Vode Srpske”.

Pred ministrima će se naći i više izvještaja, prijedloga odluka, kao i prijedloga rješenja.

Izvor: SRNA

Komentari