DEI: Nema odgovora iz RS; Srpska: Prvi smo izradili nacrte

DEI: Nema odgovora iz RS; Srpska: Prvi smo izradili nacrte

Institucije RS nisu do 31. januara unijele svoj dio odgovora na upitnik Evropske komisije, ali unos u sistem će biti moguć i nakon isteka ovog roka, rekla je Marina Kavaz-Siručić, portparol Direkcije za evropske integracije BiH, međutim nadležni u RS to demantuju.

Boris Tučić, šef Kabineta predsjednice Vlade RS, tvrdi da ne samo da nije tačno da institucije RS nisu izradile ili dostavile nacrte odgovora na pitanja iz upitnika Evropske komisije, već da su ih one prve u BiH izradile. Iako u DEI kažu da RS nije dostavila odgovore, tvrde da se to neće negativno odraziti na samo popunjavanje upitnika.

“DEI može potvrditi da institucije RS još nisu unijele doprinose odgovorima na upitnik Evropske komisije u informacioni sistem kreiran za ovu namjenu. To, međutim, ne znači da RS nije pripremila odgovore ili da je zakasnila s njihovom dostavom, jer će unos u ovaj sistem biti moguć i dalje”, rekla je Kavaz-Siručićeva.

Pojasnila je da će Direkcija u narednim danima uraditi presjek stanja u informacionom sistemu, nakon čega će informacija o dosadašnjem toku odgovaranja na upitnik biti potpunija. Tučić kaže da je RS postupila u skladu s odredbama iz mehanizma koordinacije, po kojima, kako ističe, radne grupe koje su uspostavljene tim povodom nisu formalno gledano dio mehanizma. Kako je istakao, u skladu s mehanizmom koordinacije radne grupe zadužene su isključivo za tehničku finalizaciju pisanog materijala koji institucije u BiH izrađuju za potrebe informisanja institucija EU, što se, kako je istakao, odnosi i na izradu odgovora na pitanja iz upitnika.

“U skladu sa navedenim, radna tijela u okviru kojih predstavnici institucija BiH, FBiH i, eventualno, kantona u FBiH, izrađuju nacrte odgovora na pitanja iz upitnika Evropske komisije iz svoje nadležnosti uspostavljene su i funkcionišu izvan sistema koordinacije, te na dobrovoljnoj osnovi”, rekao je on.

S obzirom na to da su, kako je naveo, radne grupe u odnosu na rješenja iz usaglašenog sistema koordinacije neformalnog karaktera, ne postoji obaveza predstavnika institucija RS da u njima participiraju.

“Institucije RS su izradile nacrte odgovora na pitanja Evropske komisije iz svoje nadležnosti, a na koji način su to radile institucije sa drugih nivoa vlasti, pojedinačno ili u okviru nekakvih radnih tijela, to je stvar njihovog izbora. Tek sada slijedi zajednički posao tehničkog i metodološkog usaglašavanja, u skladu sa rješenjima koja su dogovorili najviši predstavnici svih nivoa vlasti u BiH”, rekao je on i dodao da sljedeći korak podrazumijeva tehničko i metodološko objedinjavanje nacrta odgovora svih institucija u BiH, u okviru relevantnih tijela usagalašenog sistema koordinacije procesa evropskih integracija u BiH od 17. avgusta 2016. godine.

“Sve je urađeno u skladu s rješenjima sistema koordinacije, poštujući predviđenu dinamiku, koju je, na kraju, verifikovao i Savjet ministara”, rekao je on. Lars Gunar Vigemark, šef Delegacije EU u Sarajevu, je rekao “Nezavisnim” da je uvjeren da će vlasti RS učestvovati u popunjavanju upitnika, jer je, kako je rekao, to u njihovom interesu, a da, ukoliko dođe do nesporazuma, treba iskoristiti mehanizam koordinacije.

“Odgovaranje na upitnik je dobar način da se mehanizam testira i moja poruka je svima da mehanizam koriste, da u njemu učestvuju, jer je to više kao generalna proba nego hoće li biti pružen ovaj ili onaj odgovor. Ono što je nama važno jeste možete li upravljati tim procesom tako da on bude inkluzivan, da svi osjećaju da mogu učestvovati i da su njihove primjedbe uvažene”, istakao je Vigemark.

On je pozvao vlasti u BiH da u odgovaranje na upitnik uključe i građansko društvo, i to ne samo u vezi s onih tridesetak pitanja koja ih se direktno tiču. “Građansko društvo takođe treba da učestvuje u upitniku i to ne samo u vezi sa 30 pitanja koja se tiču njih, nego i u svim drugim važnim temama”, rekao je on, uz sugestiju da bi vlasti morale više da se posvete životnim pitanjima. Podsjećamo, u Direkciji za evropske integracije BiH su istakli da je rok za dostavljanje odgovora na upitnik Evropske komisije 30. januar, ali su naglasili da odgovore mogu poslati naknadno.

(Nezavisne)

Komentari