Nijemci i Slovenci prigrabili 5.800 naših radnika


Hiljade radnika svake godine pakuje kofere i odlazi u inostranstvo, a to potvrđuju i podaci Agencije za rad i zapošljavanje BiH da je njihovim posredstvom posao “preko grane” lani dobilo 5.857 radnika.

U potrazi za boljim i plaćenijim poslom, granice BiH prošle godine su napustili brojni medicinari za kojima vapi Njemačka, kao i vozači, varioci, zidari, elektroinstalateri, bravari i građevinski radnici koji šansu za zaposlenje pronalaze u Sloveniji.

– Na osnovu Sporazuma o zapošljavanju sa Slovenijom u ovoj zemlji zaposleno je 4.778 naših građana, dok je u Njemačkoj zaposlen 1.079 radnik iz BiH – rekao je direktor Agencije Muamer Bandić.

Zapošljavanje hiljade radnika iz BiH prividno je uticalo na stvaranje pozitivnog trenda na domaćem tržištu, bar kada je riječ o stopi nezaposlenosti. Bandić ističe da je lani smanjen broj nezaposlenih za 27.546 u odnosu na 2015. godinu. Najveća potražnja bila je za radnicima u sektoru poslovanja nekretninama, uslužnim i administrativnim djelatnostima i u poljoprivredi.

Ekonomski analitičar Predrag Duduković ističe da bi slika bila realna kada bi se broj zaposlenih povećao za onoliko za koliko se smanji broj evidentiranih na biroima za zapošljavanje, što u praksi nije tako.

– Samo dio onih koji više nisu na evidenciji nezaposlenih zasnovao je radni odnos, dok je dio skinut sa evidencije jer nisu poštovali zakonske odredbe i redovno se prijavljivali na biro. I u treću grupu ubrajamo one koji su se zaposlili u inostranstvu – rekao je Duduković i dodao da takva situacija iskrivljuje stvarnu sliku o tržištu rada.

Naglašava da treba voditi računa i koliko je od ukupnog broja zaposlenih posao dobilo u realnom sektoru.

– Protekle dvije godine bilježimo smanjenje zapošljavanja u javnom sektoru, ali taj trend treba nastaviti i ubuduće, kako na nivou entiteta, tako i na nivou BiH – dodao je Duduković.

Da je slika o odnosu broja nezaposlenih i onih u radnom odnosu nepotpuna smatra i direktor Fabrike obuće “Sanino” iz Dervente Radovan Pazurević.

– Ne vjerujem da su svi ti ljudi koji su skinuti sa evidencije Zavoda za zapošljavanje dobili posao u RS ili u BiH, siguran sam da je mnogo njih otišlo u inostranstvo – rekao je Pazurević.

Dodaje da je među onima koji traže posao veliki broj njih bez adekvatnog obrazovanja što dodatno otežava proces zasnivanja radnog odnosa.

Otkazi

U Agenciji za rad i zapošljavanje BiH ističu da je broj onih koji su lani ostali bez posla za 4,76 odsto veći u odnosu na 2015. godinu. Navode da su razlozi za prekid radnog odnosa bili različiti, od otpuštanja po osnovu stečaja i likvidacije preduzeća, zatim tehnološkog viška, prestanka rada poslodavca, prestanka ugovora na određeno vrijeme, ili sporazumnog raskida ugovora.

Komentari

ok fest