Podignuta optužnica protiv Kemala Čauševića, bivšeg direktora UIO BiH


Nakon opsežne istrage Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv bivšeg direktora Uprave za indirektno oporezivanje Kemala Čauševića, te Anesa Sadikovića i Sedineta Karića.

U optužnici se navodi da je Čaušević kao direktor UIO BiH, tokom 2007. godine, stupio u kontakt sa uvoznicima velikih količina tekstila iz Turske, Kine i Mađarske u BiH, optuženima Sadiković Anesom i Karić Sedinetom, koji su vlasnici više pravnih osoba-preduzeća koja se bave uvozom, te im je obećao povlašteni status prilikom uvoza za njihova preduzeća, u vidu smanjenih iznosa za carinjenje, izbjegavanja detaljnih pregleda i priznavanja faktura za koje je znao da su na njima netačni podaci, tražeći da mu Sadiković i Karić, kao protivuslugu daju iznos od 1.000 KM po uvezenom kamionu, što su oni pristali i novac mu donosili i davali na različitim lokacijama u Sarajevu i Banja Luci, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Na taj način, nanesena je višemilionska šteta budžetu i svim građanima BiH, jer nisu naplaćivani stvarni iznosi carine, a optuženi Sadiković i Karić su optuženom Čauševiću u periodu od 2007. do 2011. godine, za uvoz više od 1700 kamionskih isporuka tekstila, dali iznos od 1,72 miliona KM i to Sadiković Anes, oko 1,2 miliona, a od Karić Sedinet od oko pola miliona KM.

Optuženi Čaušević tereti se da je novac pribavljen činjenjem krivičnih djela, bez kreditnog zaduženja, stavljao u legalne tokove kupovinom većeg broja skupocjenih nekretnina i zemljišta u Sarajevu i okolini u iznosu od oko 1,2 miliona KM. Navedene nekretnine su blokirane na zahtjev Tužilaštva i prema Sudu BiH je upućen prijedlog za oduzimanje imovine stečene izvršenjem krivičnih djela.

Takođe, optuženi Čaušević dodatno se tereti da je zloupotrijebio službeni položaj i preduzećima koja su učestvovala u proceduri javne nabavke za usluge štampanja kontrolnih markica na vrijednosnom papiru, za potrebe UIO BiH, omogućio nezakonitu uplatu sredstava u iznosu od oko 200.000 KM, zbog navodne štete nastale u konkurentskom postupku, iako stvarne štete nije bilo.

Optuženi se terete:

-Čaušević Kemal, za krivična djela zloupotrebe službenog položaja (čl.220), pranja novca (čl.209.) i primanje dara i drugih oblika koristi (čl.217) iz Krivičnog zakona BiH

-Sadiković Anes, za krivična djela davanja dara i drugih oblika koristi (čl.218) Krivičnog zakona BiH

-Karić Sedinet, za krivična djela davanja dara i drugih oblika koristi (čl.218) Krivičnog zakona BiH

Navode optužnice Tužilaštvo će dokazivati pozivanjem oko 50 svjedoka i stručnih vještaka i prilaganjem više od 100 dokaznih materijala.

Takođe, Tužilaštvo BiH nastavlja istragu prema više osumnjičenih osoba, među kojima i zvaničnika UIO BiH, a koje su obuhvaćene istražnim aktivnostima u okviru predmeta Pandora, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

(faktor.ba)

Komentari

ok fest