Fakultet bezbjednosnih nauka: U otvorenom pismu upozoravaju na nezakonitosti

Fakultet bezbjednosnih nauka: U otvorenom pismu upozoravaju na nezakonitosti

Bura se još nije stišala oko izbora Predraga Ćeranića za v.d. dekana Fakulteta bezbjednosnih nauka u Banjaluci, koji je danas zvanično počeo sa radom, a pljušte nove žalbe oko ove obrazovne ustanove.

U otvorenom pismu, koje potpisuje “Klub banjalučkih intelektualaca”, a koje je poslato, između ostalog, na adresu Inspektorata RS, Narodne skupštine i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, ukazano je na nepravilnosti i nezakonitosti u vezi izbora nastavnog kadra ovog fakulteta na koji su se, što je simptomatično, žalili svi kandidati koji nisu izabrani.

– Konkurs za naučne oblasti Bezbjednosne nauke i Organizacija i poslovi policije raspisan je na prijedlog Senata Univerziteta u Banjaluci, što je suprotno odredbama Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika, u kojem se decidno navodi da „konkurs za izbor nastavnika, odnosno saradnika raspisuje Univerzitet, na prijedlog nastavno-naučnog vijeća“. Direktno je povređena i odredba Zakona o visokom obrazovanju u RS, kojom se definiše uloga Senata Univerziteta, koji ni po jednom važećem propisu koje se odnosi na visoko obrazovanje u u RS nema mogućnost niti pravo da bira komisiju za izbor nastavnika već je za to nadležno isključivo nastavno naučno vijeće nadležnog fakulteta – kažu profesori.

Sporno je, ističu, i to što su svi članovi Komisije za izbor nastavnika zaposleni na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu, koja nije članica Univerziteta u Beogradu, niti bilo kojeg drugog univerziteta, tako da ti izbori u nastavna zvanja nisu priznati ni na samom Univerzitetu u Beogradu.

– Stoga, ovi članovi nisi mogli biti ni članovi komisija za izbore u zvanja na Univerzitetu u Banjaluci. Činjenica da su u jednoj od Komisija svi članovi sa iste visokoobrazovne institucije svakako je sporna. Univerzitet u Banjaluci ima dovoljno kompetentnih nastavnika koji bi mogli biti članovi ovakvih komisija, a koji bi sigurno bolje poznavali naše važeće zakonodavstvo po pitanju izbora u zvanja i generalno funkcionisanja visokog obrazovanja – navodi se u pismu.

Zbog malverzacija koje prate početak rada Fakulteta bezbjednosnih nauka redovni profesor sociologije Braco Kovačević podnio je ostavku na članstvo u Senatu. On je upozoravao u Senatu na očigledno kršenje Zakona o visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o izboru nastavnika i saradnika, ali niko ništa nije preduzeo.

(EuroBlic)

Komentari