Triglav osiguranje Banja Luka zadržalo 9. mjesto na tržištu Republike Srpske


Poslovanje Triglav grupe u 2016. godini bilo je uspješno i u skladu sa strateškim smjernicama, koje se zasnivaju na profitabilnosti i bezbjednosti poslovanja te na očuvanju finansijske stabilnosti. Na sjednici, održanoj 4. 4. 2017, Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav potvrdio je revidirani godišnji izvještaj Triglav grupe i matičnog društva za 2016. godinu. Uprava i Nadzorni odbor zajedno će da predlože skupštini da dio akumulirane dobiti u visini od 56.837.870,00 evra odobri za isplatu dividendi, što predstavlja 69% konsolidovane neto dobiti Triglav grupe ostvarene u 2016. Predlaže se dividenda od 2,50 evra bruto po akciji. Obavještenje o sazivu skupštine akcionara Zavarovalnice Triglav će biti objavljeno 21. 4. 2017. Triglav osiguranje Banja Luka, koji je dio Triglav Grupe, u 2016. godini je zadržalo 9. mesto na tržištu Republike Srpske.

Dobit Grupe viša od planirane. Grupa je ostvarila bruto poslovnu dobit u visini od 95 miliona evra (planirana je između 80 i 90 miliona evra), što je prvenstveno posljedica veoma uspješnog poslovanja u djelatnosti osiguranja. Sa druge strane, na poslovanje su negativno uticale još uvijek nepovoljne prilike na finansijskim tržištima, a kao posljedica toga i pad prinosa od finansijskih ulaganja od 27% ako se ne uračuna prinos od osiguranja na temelju ugovora o životnom osiguranju vezanog uz jedinicu.

Uspješno poslovanje u osiguravajućoj djelatnosti. Već drugu godinu ostvaren je porast premija. Grupa je fakturisala 936 miliona evra konsolidovane bruto premije osiguranja i suosiguranja, a planirano je bilo oko 900 miliona evra. U svih šest zemlja gdje je Grupa prisutna postignut je porast premija. U Sloveniji je porast je bio 2%, na tržištima izvan Slovenije Grupa je fakturisala 17,3% konsolidovane premije, dok je prosječni rast premija Triglav grupe iznosio 2% odnosno 9%, ako se kod godišnjeg poređenja uzme u obzir prodaja češkog društva za osiguranje u 2015. godini. Fakturisane bruto štete Grupe i bruto operativni troškovi osiguravajuće djelatnosti Grupe bili su za 2% viši nego godinu dana prije toga, i to prvenstveno zbog viših troškova pribavljanja osiguranja. Dobro poslovanje u osnovnoj djelatnosti imovinskih i zdravstvenih osiguranja u 2016. godini odražava kombinovani količnik Triglav grupe u visini od 92,9% (planirana vrijednost oko 95%). Ovaj indikator mjeri uspješnost u osiguravajućoj djelatnosti bez prinosa od ulaganja a njegova vrijednost ispod 100 znači da je poslovanje pozitivno.

Poboljšane kreditnih rejtinga, čvrsta finansijska stabilnost i vodeći položaj u Adria regionu. Priznate kreditne rejting agencije S&P Global Ratings i A.M. Best povisile su, ionako već, visoke kreditne rejtinge Triglav grupe sa »A-« na »A«. Rejtinzi imaju stabilnu srednjoročnu prognozu. Triglav grupa kao vodeća osiguravajuća i finansijska grupa u Sloveniji svoj je tržni udio povećala za 0,2 odstotnih bodova na 36,2%. Svoj je položaj na tržištu poboljšala u Srbiji kao i u Hrvatskoj, dok je u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori njen udio na tržištu pao za manje od 1%, sa time da je u tim državama uvjerljivo održala svoj vodeći položaj na tržištu.

Sa novom strategijom u 2017. godinu. Triglav grupa je sljedeće četverogodišnje razdoblje započela krenuvši na put prema modernoj, inovativnoj i dinamičkoj finansijsko-osiguravajućoj grupi, koja čvrsto ostaje na vodećem mjestu u Sloveniji i u širem regionu. Nova strategija stavlja glavni naglasak poslovanje prilagođen klijentima i usmjeren prema digitalizaciji, višekanalni pristup i usluge asistencije. Osiguranje i upravljanje imovinom ostaju dva stuba Triglav grupe, dok će drugi stub biti dodatno ojačan. Grupa ostaje prisutna na postojećim tržištima u regionu u koje namjerava i dalje odgovarati odgovorno i aktivno.

Predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je izjavio: »Zadovoljni smo sa poslovanjem u 2016. godini, a rezultati su čak viši od planiranih. U 2017. ulazimo u novo četverogodišnje razdoblje. Uprava i Nadzorni odbor zajedno će ovogodišnjoj skupštini predložiti raspodjelu akumulirane dobiti Grupe i isplatu dividendi za 2016. godinu u skladu sa politikom od dividendama matičnog društva. Kod toga se uzima u obzir postojeća i očekivana adekvatnost kapitala grupe kao i korištenje kapitala i izvori kapitala prema vlastitoj procjeni rizika. U slučaju da se odobri dividenda u predloženom iznosu, akcija Zavarovalnice Triglav ostat će jedna od najodnosnijih u Sloveniji i globalno u osiguravajućem sektoru.“

Triglav grupa na tržištu Republike Srpske
Triglav osiguranje Banja Luka je tokom 2016. poslovalo dobro i bilježi poboljšanje kombinovanog količnika za skoro 2%. Premija osiguranja Društva je ostala na približno istom nivou kao i 2015 .godine.

„Uprkos poslovanju na malom tržištu gdje se za tržišni udio bori 25 osiguravajućih kuća, Triglav osiguranje Banja Luka je uspjelo da pozitivno završi poslovnu 2016. godinu. Rast dobiti je ostvaren prvenstveno novim imovinskim osiguranjima kao rezultat velikog truda naših zaposlenika, prije svega prodavača. Upravo zahvaljujući pozitivnom poslovanju, bili smo u mogućnosti da izdvojimo određena sredstva i za razne društveno odgovorne projekte, te se na taj način odužimo zajednici u kojoj, pod imenom Triglav, uspješno poslujemo već sedam godina.“, izjavio je Matej Žlajpah, direktor Triglav osiguranja Banja Luka.

Komentari

ok fest