Banjaluka: Predstavljen tim za kandidaturu za prijestonicu kulture 2024. godine


Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić predstavio je danas tim koji će pripremiti aplikaciju i kompletan projekat za kandidaturu Banjaluke za Evropsku prijestonicu kulture 2024. godine.

Šef tima je Marko Bilbija, a članovi su Monika Ponjavić, Dijana Grbić, Sarita Vujković, Zoran Galić, Mladen Banjac i Sonja Đurić.

Radojičić je rekao da tim čini sedam mladih ljudi koji imaju zadatak da pripreme gradsku strategiju razvoja kulture, koja je preduslov za učešće u ovom poslu.

“Tim ima obavezu prvo da ispita ukupnu kulturnu scenu u Banjaluci svih kulturnih institucija i manifestacija, te da na bazi toga pripremi prijedloge da bi zajednički došli do strategije razvoja Banjaluke”, rekao je Radojičić novinarima.

On je naveo da, pod pretpostavkom da aplikacija bude prihvaćena, slijedi niz zadataka na provođenju strategije i na razvoju kulture.

“Cilj je i podizanje na viši nivo kulture i kulturnih događaja u gradu”, rekao je Radojičić, koji veliku pomoć i podršku očekuje od predstavnika grada Novog Sada, koji je dobio titulu Evropske prijestonice kulture 2021. godine.

Radojičić je naveo da je formiran i Savjet od oko 35 kulturnih radnika koji ima savjetodavnu ulogu u ovom procesu apliciranja.

“Priprema i izrada potrebne dokumentacije za kandidaturu Banjaluke odvijaće se do 2020. godine, kada se očekuje proglašenje tri evropske prijestonice kulture za 2024. godinu”, rekao je Radojičić.

Šef tima za pripremu i učešće u programu “Evropska prijestonica kulture 2024. godine” Marko Bilbija rekao je da tim čine ljudi koji su već godinama u kulturi i koji imaju iskustva sa radom na projektima kulture i sličnim aktivnostima.

“Očekuje nas mnogo rada. Imamo veliki entuzijazam i ozbiljno smo shvatili zadatke i počeli rad na ovom projektu. Za početak, naš rad biće usmjeren ka izradi strategije kulture grada Banjaluke”, rekao je Bilbija.

On je naveo da se aplikacija sastoji iz tri faze, te da prva podrazumijeva prikupljanje podataka i izradu strategije kulture, druga predstavlja izradu preliminarne aplikacije i treća faza je konačna aplikacija.

Komentari

ok fest
ok fest