Fond na mukama: Vlada ne plaća zdravstveno osiguranje za nezaposlene

Јavna preduzeća najveći dužnici Fonda PIO Republike Srpske

Fond Penzijsko-invalidskog osiguranja (PIO) Republike Srpske, zaključno sa prošlom godinom, potraživao je 452,3 miliona KM i ono što zabrinjava jeste činjenica da su ta potraživanja za 38 miliona KM veća nego godinu prije.

Iz Informacije o stanju u oblasti PIO za 2016. godinu vidljivo je da za doprinose za penzijsko osiguranje najviše duguju javna preduzeća u vlasništvu Srpske, i to ukupno 111,9 miliona KM, što je za 7,2 miliona KM više nego što je bilo u 2015. godini.

Slična situacija je i sa dugovanjima privatnih preduzeća, od kojih je zaključno sa prošlom godinom Fond PIO potraživao 110,2 miliona KM, a godinu dana ranije 98 miliona KM. Najgora situacija kada je riječ o potraživanjima Fonda PIO je sa zdravstvenim ustanovama, koje zaključno sa 2016. godinom duguju 103,4 miliona KM, dok je taj dug zaključno sa 2015. godinom bio 26,7 miliona KM manji i iznosio je 76,7 miliona KM.

Osim duga od 452,3 miliona KM, Fond PIO od firmi koje se nalaze u stečaju ili likvidaciji potražuju 105,6 miliona KM, što je za 10,4 miliona KM više nego što je bilo u 2015. godini. U ovaj dug ulaze i reprogramirane obaveze od 99,6 miliona KM i gotovo je sigurno da većina ovog duga nikada neće biti naplaćena.
Izvor: Nezavisne novine

Komentari