Javna preduzeća tužila Banku Srpske


Poslije advokata, obračun sa Bankom Srpske nastavljaju i javna preduzeća. Elektroprivreda, IRB, Autoputevi, Garantni fond i još nekoliko državnih preduzeća tužili su banku, jer ih je stečajna upravnica stavila na začelje kolone za isplatu potraživanja.

U petom “suspendovanom” redu našli su se, po obrazloženju Mirjane Golić, na osnovu Zakona o bankama. Ta priča ne pije vode, poručuju iz uprave Hidroelektrane na Trebišnjici. Tvrde da su im na prvom ročištu priznata sva potraživanja, i da stečajni upravnik nije dobro protumačio zakon na koji se poziva.

” Svi smatramo, i tvrdimo da smo neopravdano svrstani u peti suspendovani isplatni red, dakle, da nismo povezana lica sa stečajnim dužnikom i nemamo nikakve veze sa Bankom Srpske. Dakle, mi smo imali određeni dio oročenih sredstava kod Banke Srpske i mi smo tražili ta potraživanja”, izjavio je Ljubo Vuković, izvršni direktor za pravne poslove HET.

Stečajna upravnica Banke Srpske, Mirjana Golić, na posljednjem ročištu poručila je da se najviše bune povjerioci koji su imali neku vrstu kontrole nad radom banke. Tako su u nadzornom odboru Banke Srpske svojevremeno sjedili članovi IRB-a, Elektroprivrede i Garantnog fonda, pa Golićeva smatra da je samim tim jasno zbog čega su oni na samom kraju podugačkog reda za isplatu.

“U petom ‘suspendovanom’ redu su svi povjerioci čije se isplate vrše prema Zakonu o bankama. Riječ je o povezanim licima koja su, ili imali uticaj na povezana lica, direktno ili indirektno. Oni bi se u tom petom redu izmirivali”, rekla je Mirjana Golić, stečajna upravnica Banke Srpske.

Iz Elektroprivrede poručuju da su neosnovano označeni kao povezani s bankom, jer ih je, tvrde, zakon obavezivao da svoje depozite polažu baš u Banci Srpske. IRB traži da se njihovih 48 miliona maraka potraživanja izdvoji iz stečajne mase i da im se priznaju kao vlasništvo. Paradoks čitave priče je što država samu sebe tuži, a zbog svega toga ispaštaju građani koji, po svoj prilici, do svoje “siće”, naspram milionskih potraživanja državnih preduzeća, neće doći bar još nekoliko godina.

Na adresu Banke Srpske do sada je stiglo 29 tužbi povjerilaca. Samo u ovom petom suspendovanom redu, potraživanja premašuju 112 miliona maraka. U svakom slučaju, niko od njih neće moći da bude isplaćen do okončanja svih sudskih postupaka.

Komentari

ok fest
ok fest