ŽRS- Povećanjem plata do sprečavanja odlaska kadra


Iz Željeznica Republike Srpske saopštili su da se izmjenama internih opštih akata, koje su prethodno dostavljene na mišljenje sindikatu, a tiču se povećanja plata rukovodiocima srednjeg ranga, ne vrši diskriminacija, već nastoji da se zaustavi ili uspori trend odlaska ovog kadra.

ŽRS negiraju i ocjenjuju kao tendenciozne medijske istupe pojedinih sindikata, u kojima se ostavlja utisak da je riječ o nekom tajnom dokumentu ili projektu Uprave Željeznica, koji ima za cilj rušenje prava radnika ili abnormalno povećanje plata rukovodiocima.

“Nakon neuspjeha u pregovorima sa reprezentativnim sindikatima u vezi sa potpisivanjem pojedinačnog kolektivnog ugovora, ispunili smo svoju zakonsku obavezu, te je Nadzorni odbor ŽRS 22. februara donio Pravilnik o radu, koji je na snagu stupio 3. marta”, navedeno je u saopštenju.

O nacrtu Pravilnika prethodno su pribavljena i pisana mišljenja svih sindikata, kako je to propisano Zakonom o radu.

“U tom pravilniku sastavni dio su tabele sa utvrđenim koeficijentima i dodacima na platu, uključujući rukovodeći kadar, kao i u posljednjem, od Uprave predloženom Pravilniku o prvim izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, koji sada u medijskim istupima spore predstavnici Samostalnog sindikata transportne djelatnosti”, poručili su iz ŽRS.

Iz ovog preduzeća pojasnili su da je riječ o internom opštem aktu Željeznica Srpske koji je na snazi, ali da, govoreći o platama, još nije u punoj primjeni s obzirom na to da se u skladu sa dinamikom primjene nove sistematizacije radnih mjesta još ne izdaju novi ugovori o radu, dok ne budu sprovedeni svi planirani interni postupci raspoređivanja i utvrđivanja tehnološkog viška radnika.

U saopštenju ŽRS navedeno je da nacrt pravilnika o prvim izmjenama i dopunama Pravilnika o radu nije skriveni dokument jer je svim sindikatima dostavljen na izjašnjenje 21. juna, a Samostalni sindikat STD-a je svoje pisano mišljenje na dokument dostavio 10. jula.

Pravilnik o radu ŽRS predviđa izvjesno povećanje plata za rukovodioce srednjeg ranga – direktore sektora i šefove sekcija i službi, ali ne i za članove Uprave, kojima plate ostaju na istom, nešto nižem nivou u odnosu na period prije donošenja Pravilnika, ali u okvirima koje je Vlada Republike Srpske odredila za direktore i članove uprava javnih preduzeća.
Navedenim dokumentom nije došlo do povećanja broja rukovodilaca, već je ukinut određen broj rukovodećih radnih mjesta u odnosu na prethodno stanje.

Iz ŽRS kažu da osnovna plata direktora sektora u preduzeću iznosi 1.027 KM, a planirani raspon plata prema novom Pravilniku o radu za rukovodeće mjesto tog nivoa kreće se od 1.224 do 1.388 KM.
Osnovna plata direktora sekcije – sada sistematizovano radno mjesto šef sekcije, iznosi 995 KM, a planirano je povećanje na 1.020 KM.
Osnovna plata šefa službe u sektoru sada iznosi 964,80 KM, a novim Pravilnikom o radu planiran je iznos od 924,60 do 1.008 KM.
Poseban iznos određen je za šefa Službe za informisanje koji obavlja i poslove glavnog i odgovornog urednika i službenika za odnose sa javnošću, te je u skladu sa posebnom ulogom i zakonskom odgovornosti za njega planirana osnovna plata u iznosu od 1.170 KM.

Iz ŽRS su pojasnili da je Uprava ovim prijedlogom željela da ispravi dosadašnji status i potcijenjenost srednjeg nivoa rukovodilaca u sistemu preduzeća.
“Smatramo da predložene visine osnovnih plata za rukovodeća radna mjesta za koja se zahtjeva višegodišnje radno iskustvo, fakultetsko obrazovanje, te sa sobom nose odgovornost i obaveze, u ovom predloženom nivou nisu adekvatne, ali se vodilo računa o trenutnom stanju u ŽRS”, navedeno je u saopštenju.

Osnovna plata radnika sa fakultetskom diplomom iz oblasti društvenih nauka iznosi od 750 KM, a diplomiranih inženjera ispod 850 KM, što nije dovoljno da stručni radnici budu zadržani na funkcijama.

Iz ovog preduzeća upozorili su da se ova kompanija posljednjih godina suočava sa značajnim odlivom najkvalitetnijeg visokoobrazovanog kadra, zbog malih plata za taj nivo obrazovanja, te da je ovo pokušaj Uprave da takav trend bude zaustavljen ili usporen.

Predloženim povećanjem plata u srednjem nivou rukovođenja, Uprava ŽRS pokušava da animira stručne radnike da se “prihvate” odgovornosti i obaveza koje sa sobom nosi rukovođenje određenim segmentima u Željeznicama.

Uprava ŽRS izmjenama internih opštih akata znatno je podigla ulogu, obaveze i odgovornosti srednjeg nivoa rukovodilaca u odnosu na prethodni period, što zahtijeva i odgovarajuće plate za ova radna mjesta, kako bi animirali najsposobnije radnike.

“U tom smislu neće biti diskriminacije jer je Uprava već donijela posebnu odluku da će se ovaj nivo rukovodećih radnih mjesta popunjavati tek nakon sprovedenog internog konkursa, na koji će se moći prijaviti svi radnici koji ispunjavaju propisane uslove i uvjere Upravu u svoju spremnost i sposobnost da svojim radom unaprijede pojedine segmente ŽRS”, navedeno je u saopštenju.

Komentari