Čubrilović: Sjednica NSRS biće održana kada se stvore uslovi

Čubrilović: Sjednica NSRS biće održana kada se stvore uslovi

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće održana kada se stvore uslovi za to, rekao je predsjednik NSRS Nedeljko Čubrilović, nakon Kolegijuma.
Čubrilović je istakao da je zbog onemogućavanja normalnog rada skupštine, prema Poslovniku o radu, izrekao mjeru da iz sale budu udaljeni poslanici koji fizički ometaju rad.
“Oni koji žele normalno da rade, biće obavješteni o nastavku sjednice”, dodao je Čubrilović.

Čubrilović je rekao da na sjednici skupštinskog Kolegijuma ultimativno opozicija postavila uslove pred skupštinsku većinu, a što bi značilo kršenje poslovnika.
“Opozicija je tražila da se na ovoj sjednici parlamenta Srpske razmatra izvještaj revizora koji je sa dnevnog reda skinuo Odbor za finansije, da Vlada Republike Srpske odgovori na 46 neodgovorenih pitanja od 635 pitanja tokom svih godina zasjedanja parlamenta Srpske, te da se uputi urgencija za objavljivanje akata koje je donijela Narodna skupština, a koji nisu objavljeni u ‘Službenom glasniku'”, kaže Čubrilović.

On je rekao da je skupštinska većina prihvatila zahtjev da Vlada Republike Srpske odgovori na sva pitanja u naredna dva dana, da se uputi urgencija da se objave akta u “Službenom glasniku” Republike Srpske i da revizorski izvještaj bude razmatran na narednoj sjednici parlamenta zajedno sa konsolidovanim izvještajem Vlade Republike Srpske, ali da opozicija nije prihvatila ove prijedloge.

Čubrilović je rekao da nikada neće biti upotrijebljena sila protiv narodnih poslanika, već će se stvoriti uslovi za rad poslanika koji to žele.
“Nakon Kolegijuma skupštinska većina će sjesti i dogovoriti pod kojim uslovima i kako možemo da radimo”, pojasnio je Čubrilović.

On je rekao da nikada nije mislio da će se naći u ovakvj poziciji, ističući da je Narodna skupština Republike Srpske najviše zakonodavno i demokratsko tijelo u kojoj može i bilo je omogućeno svima da iznesu svj stav lični, politički i bilo koje druge vrste bez ikakvih posljedica.
“Zbog sačuvanja digniteta Narodne skupštine Republike Srpske neophodno je prema poslovniku preduzti određene mjere da se sve aktivnosti u vezi ovoga trebaju odvijati u skladu sa Ustavom i zakonom”, zaključio je Čubrilović.

Poslanici opozicije ponovo su blokirali rad Narodne skupštine Republike Srpske nakon što su, nakon Kolegijuma Parlmenta, ponovo zauzeli prostor, na kojem sjedi predsjedništvo Parlamenta.
Prethodno je održan Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske. Pred početak zasjedanja Kolegijuma, opozicija je uputila tri uslova koje bi trebalo ispuniti kako bi se nastavilo ovo skupštinsko zasjedanje.

Prvi uslov je da se u dnevni red sjednice NSRS uvrsti Konsolidovani revizorski izvještaj o izvršenju budžeta Srpske za 2016. godine koji je Odbor za finansije skinuo sa dnevnog reda.
Drugi je da Vlada dostavi odgovor na sva postavljena poslanička pitanja, a treći zahtjev se odnosi na objavljivanje svih usvojenih odluka u Službenom glasniku Republike Srpske koje do sada nisu objavljene, među kojima je i odluka o raspisivanju referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH.

(RTRS)

Komentari