Za naučne publikacije 110 000 KM


Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske danas je raspisalo konkurs za sufinansiranje naučnih monografija, naučnih časopisa i zbornika za ovu godinu u ukupnoj vrijednosti od 110.000 KM.

Na konkurs, koji će biti otvoren do 13. novembra, mogu se prijaviti autori naučnih publikacija upisani u registar istraživača koji se vodi pri Ministarstvu, te visokoškolske ustanovi ili naučnoistraživačke organizacije upisane u Registar naučnoistraživačkih organizacija koji se, takođe, vodi pri Ministarstvu /instituti i udruženja/.

Pravo prijave na konkurs imaju i ovlašćeni izdavači naučnih publikacija, prema određenom konkretnom zahtjevu za svaku naučnu publikaciju pojedinačno, navode iz resornog ministarstva.

Tekst konkursa i prijavni obrasci dostupni su na interenet stranici resornog ministarstva, a prijave se dostavljaju poštom ili na centralni protokol Vlade Srpske.

Ministarstvo nauke i tehnologije Srpske je u proteklom, petogodišnjem periodu za sufinansiranje naučnih monografija, naučnih časopisa i zbornika izdvojilo ukupno 572.700 KM.

 

Komentari

ok fest