Suđenje Azri Bašić: Nalaz vještaka o težini povređivanja zarobljenih Srba


U nastavku suđenja Azri Bašić, optuženoj za ubistvo i zlostavljanje zarobljenih srpskih civila u Domu ЈNA u Derventi i na području sela Polje 1992. godine, vještak medicinske struke Ljubomir Curkić predočio je nalaz o vrsti, težini i načinu nastanka povreda kod Srba koje su zatvorili pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane i Riječke brigade.

Curkić je u Sudu BiH rekao da je nalaz sačinio 2. januara 2008. godine na zahtjev Okružnog tužilaštva u Doboju, a na osnovu medicinske dokumentacije koju mu je to tužilaštvo dostavilo.

Vještak je naveo da su kod Momira Lazića konstatovani prelom ključne kosti i rebara, te ožiljci na koži koje su uzrokovale opekotine užarenom žicom.

Kod Borislava Miodragovića, osim preloma rebara, konstatovani su ožiljci na koži uzrokovani posjekotinama i opekotinama, dok je kod Neđe Blagojevića ustanovljen prelom rebara nastao djelovanjem tvrdih, tupih predmeta.

Curkić je naveo da su kod Ilije Ćuka, osim povrede srednjeg članka prsta, konstatovane opekotine i posjekotine na četiri mjesta na leđima izgleda krsta nastalih djelovanjem užarene žice ili oštrog predmeta.

Kod Luke Pajkovića konstatovani su ožiljci kože nastali opekotinama, a kod Mileta Kuzmanovića prelom rebara, rascjep bubne opne i ožiljci od opekotina nanesenih užarenom žicom na usnoj školjci.

Vještak je kod Bore Markovića konstatovao eksplozivnu ranu potkoljenice, kod Radoslava Stojakovića nagnječenje kičme, kod Zdravka Vidovića nagnječenje grudnog koša i ožiljke na koži, a kod Sretena Јovanovića nagnječenje glave i grudnog koša i oštećenje zuba.

Nakon iznesenog nalaza vještaka, tužilac Milanko Kajganić pročitao je relevantne dijelove iskaza preminulog svjedoka Petra Markovića, koji je dao 21. oktobra 1994. godine Osnovnom sudu u Derventi.

Marković je izjavio da su ga, nakon zarobljavanja u selu Živinice 2. maja 1992. godine, ispitivali pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane u selu Polje, među kojima je bila Azra Bašić.

“Pitali su me za radio-stanicu, a Azra Bašić, za koju sam čuo da je bila pripadnik Riječke brigade, udarala me pesnicom po licu i prijetila da će me zaklati. Poslije sam prebačen u Dom ЈNA u Derventi i tu me nisu tukli”, rekao je Marković i dodao da je kasnije prebačen u logor na Rabiču u kojem su zatvoreni Srbi ležali na podu prekrivenom vodom.

Tužilac je pročitao i iskaze bivšeg policajca Besima Begića, te Zdravka Vidovića koji iz zdravstvenih razloga nisu mogli doći da svjedoče u Sudu BiH.

U iskazu, koji je 1. septembra 2003. godine dao Policijskoj stanici u Derventi, Begić je naveo da je znao da je HVO držao Dom ЈNA u Derventi, ali da ne zna ništa o ubistvu Blagoja Đuraša, kojeg je od ranije poznavao, jer je u tom periodu bio službeno odsutan. Prema njegvom riječima, čuo je da je u Derventu došla Azra iz Riječke brigade, te da ju je prvi put vidio 1994. godine.

Svjedok Zdravko Vidović dao je tri izjave. U prvoj, koju je dao 21. novembra 1994. godine u Osnovnom sudu u Derventi, rekao je da su ga, nakon hapšenja 26. aprila 1992. godine, pripadnici HVO-a i Riječke brigade, sa mještanima iz Čardaka odveli u Dom ЈNA gdje su ih tjerali da gutaju so i jedu jugoslovenske dinare.

“Tu su bili neki Gavran i Azra. Udarali su nas nogama, rukama, palicama. Svi smo bili krvavi, a oni su nas tjerali da sa poda ližemo krv. Kada je na pod od udaraca pao Blagoje Đuraš, prišla mu je Azra i nožem presjekla vrat. To smo morali gledati, a ja nisam smio. Prišao mi je jedan vojnik i, uz prijetnju nožem, natjerao da to gledam”, ispričao je Vidović.

On je svjedočio da je, sa ostalim zarobljenicima, odveden u podrum u kojem su bili dva dana. Za to vrijeme, zatvoreni Srbi su odvođeni na ispitivanje, nakon čega su se vraćali krvavi. Iz Doma ЈNA, prebačeni su u logor na Rabiču.

U izjavi od 23. maja 2006. godine, koju je dao u Policijskoj stanici u Derventi, Vidović je naveo da je nakon zarobljavanja 26. aprila 1992. godine, sa 30-tak mještana Čardaka odveden u jednu kuću u selu Polje, gdje su ih vojnici HVO-a i Riječke brigade odmah počeli tuči.

“Nakon dva časa, odveli su nas u Dom ЈNA u Derventi, u kojem su nas pojedinačno izvodili na ispitivanje. Govorili su nam da smo četnici i pitali ko je vojvoda. Predveče je doveden Blagoje Đuraš kojeg su pretukli jer su mislili da je on vojvoda. Azra je kleknula pored njega i kazala: `Vidjećete sada kako Arkanovka kolje`, rekao je Vidović.

Poslije toga, svjedok je da su odvedeni u podrum odakle su ih izvodili na batinanje.

Isti iskaz Vidović je dao 18. septembra 2008. godine Okružnom tužilaštvu U Doboju.

Suđenje će biti nastavljeno 27. oktobra.

Komentari