Vlada Srpske šalje željezničare u penziju

Vlada Srpske šalje željezničare u penziju

Radnici “Željeznica RS” će sa 40 godina radnog staža, bez obzira na godine života, morati ići u penziju htjeli oni to ili ne, istaknuto je u Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o ŽRS, koji je juče Vlada RS utvrdila po hitnom postupku.

Iako je ovo ustupak preduzeću da se riješi višak radnika, ali i radnicima koji bi inače postali tehnološki visak, mnogi, iako ispunjavaju uslove, ne žele da prekinu radni odnos.

Prijedlog zakona će se već u sljedeći utorak naći u Narodnoj skupštini RS. Ovo je, kako je navedeno iz Vlade RS, urađeno u sklopu procesa restrukturiranja preduzeća, to jest da bi se omogućilo da se postupak uspješno okonča neophodno je da se riješi pitanje viška radnika.

– Veći broj radnika ŽRS ima godine staža predviđene propisima, ali nemaju potrebne godine života te ukoliko ostanu nezbrinuti nakon restrukturiranja mala je mogućnost da nađu novo zaposlenje – rečeno je iz Vlade RS.

Preduzeće bi, nakon stupanja na snagu zakona, moglo da riješi pitanje penzionisanja oko 260 radnika, a svi oni bi imali punu penziju, to jest iznos i prava kao i ostali penzioneri.

Ukupni višak je oko 1 000 zaposlenih. Svjetska banka je aktivno uključena u postupak, a Ministarstvo saobraćaja i veza i ŽRS vode pregovore s bankom za dobijanje kredita kojim bi se restrukturiranje uspješno sprovelo.

Neđo Trninić, resorni ministar, rekao je da predloženim zakonom propisuje izuzetak za prestanak radnog odnosa u slučaju kada se u ŽRS pristupi reorganizaciji.

– Na ovaj način bi se omogućilo brže rješavanje pitanja viška radnika u željezničkom saobraćaju i ublažile bi se posljedice proglašavanja tehnološkog viška radnika – kaže Trninić.

Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite, kazao je za “Nezavisne” da nije u pitanju leks specialis, kako je ranije bilo priče.

– Nije leks specialis, to je zakon o ŽRS, gdje sve odredbe zakona o radu ostaju neizmijenjene, samo se u jednom članu dodalo da ljudi koji imaju 40 godina radnog staža idu u penziju – kaže Savanović.

Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata RS, nije oduševljena izmjenama i kaže da je ovo dodatni haos u sferi radnih odnosa i diskriminatorski potez.

– Zastrašuje da čuvar zakona o radu koristi sporadično temeljni zakon koji reguliše zasnivanje i prestanak radnog odnosa. Da li to znači da ćemo za svako preduzeće javno i privatno prema potrebama i procjenama stručnjaka donositi i kupusati određena zakonska rješenja da bismo ispostavili račun nekome ko nije krčmio i stvarao gubitke, a to su radnici – kaže Mišićeva.

Njoj je zastrašujuće da u RS postoje radnici koji moraju ići u penziju.

– Jesu to samo radnici ŽRS ili svi? Ko ima pravo da pravi više vrsta radnika, neko će moći da radi do 65 godina, a neko će po sili zakona morati da ide u penziju dok će drugi moći da biraju hoće li ili neće – govori ona.

Zakonom o radu građani RS osim izuzetaka pravo na starosnu penziju imaju kada navrše 65 godina života i najmanje 15 godina staža. Osiguranik koji nema navršenih 65 godina života ima pravo na starosnu penziju kada navrši 60 godina života i 40 godina penzijskog staža. Kod žena granica je 58 godina života i 35 godina staža.

(Nezavisne)

Komentari