Vlast u BiH ispunila tek pola zadataka EU


BiH već godinama sporo ispunjava preporuke Evropske unije, a pokazao je to i podatak da su institucije na svim nivoima realizovale na vrijeme tek polovinu propisanih zadataka.

Savjet ministara BiH usvojio je dugi tromjesečni izvještaj o sprovođenju mjera iz Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz izvještaja Evropske komisije o napretku BiH za 2016. godinu. Akcionim planom propisana je 631 mjera koju bi trebalo da realizuju institucije BiH, RS, FBiH, Brčko distrikta i kantona. U skladu sa ustavnim nadležnostima mjere treba da budu realizovane u ovoj i u prva dva mjeseca 2018. godine.

U prvoj polovini ove godine realizovane su, međutim, 84 od planiranih 156 mjera, a u toku je rad na sprovođenju šest mjera. Nerealizovano je ostalo 65 mjera planiranih za ovaj period.

– Procentualno izraženo realizovano je 54 odsto mjera. Dodatno je sprovedeno još sedam mjera planiranih za realizaciju izvan izvještajnog perioda, a pokrenute su aktivnosti za realizaciju još 200 mjera, koje su u planu za idući period – istakli su u Savjetu ministara BiH.

Preporuke koje nisu realizovane tiču se reforme javne uprave, unapređenja efikasnosti sistema upravljanja ljudskim potencijalima i izrade sveobuhvatnog registra zaposlenih, izabranih i imenovanih lica u javnom sektoru. Nije donesena ni strategija upravljanja javnim finansijama, niti je obavljena revizija propisa o elektronskoj razmjeni podataka policijskih tijela i tužilaštava, a nije usvojen ni zakon o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom na nivou BiH.

Neispunjen zadaci su i formiranje kancelarije za besplatnu pravnu pomoć na nivou BiH, analiza primjene zakona o RTV sistemu, izrada programa sprovođenja strategije razvoja javnih puteva za period od 2016. do 2025. godine i mnogi drugi.

EU je preporučila da bude izrađen i zakon o podsticaju razvoja malog preduzetništva, o obrazovanju u pojedinim kantonima i pravilnik o službenicima za javne nabavke, ali ništa od toga vlasti nije urađeno. Savjet ministara BiH još nije imenovao ni članove Savjeta za mjeriteljstvo, a nisu unapređeni ni tehnički propisi u oblasti mjeriteljstva.

Institucije su se akcionim planom obavezale i na usvajanje propisa koji bi omogućili sprovođenje Zakona o carinskoj politici, uređenje rada Konkurencijskog savjeta, izradu plana mreže zdravstvenih ustanova u RS i nacrta strateškog plana ruralnog razvoja za BiH. Pored toga, bilo je neophodno utvrditi model restrukturiranja “Željeznica RS”, uputiti u proceduru usvajanja zakon o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, izraditi nacionalni plan za energetsku efikasnost, nabaviti opremu za drugu fazu digitalizacije i doći do saglasnosti o rezultatima popisa stanovništva u BiH. Sve ove mjere ostale su nerealizovane.

U ispunjavanju mjera najviše su kasnile institucije na nivou BiH. Zamjenik predsjedavajućeg Kluba poslanika SNSD-a u Parlamentu BiH Lazar Prodanović rekao je da se stranke koje su formirale vlast na nivou BiH čija se većina u međuvremenu raspala najčešće bave sporednim pitanjima, a ne onima koja su od suštinskog značaja.

– Ne rade ništa na realizaciji preporuka EU i očito je da će idući izvještaj Evropske komisije o napretku BiH biti mnogo negativniji od prethodnog. Savjet ministara BiH ima veoma loše rezultate u nije u stanju da ispunjava preuzete obaveze – rekao je Prodanović i dodao da zbog jeftinih političkih poena vlast BiH pravi štetu građanima i privrednim subjektima u BiH.

Kako je Savjet ministara kao glavni izvršni organ radio najbolje pokazuje činjenica da mu je oboren izvještaj o radu u Parlamentu BiH u kojem su većina poslanici iz istih stranaka iz kojih su i ministri.

Oblasti iz kojih nisu ispunjene preporuke

– reforma javne uprave

– registar zaposlenih, izabranih i imenovanih lica

– strategija upravljanja javnim finansijama

– razmjena podataka policijskih tijela i tužilaštava

– zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom

– analiza primjene zakona o RTV sistemu

– strategija razvoja javnih puteva za period 2016-2025.

– zakon o podsticaju razvoja malog preduzetništva

– pravilnik o službenicima za javne nabavke

– tehnički propisi u oblasti mjeriteljstva

– sprovođenje Zakona o carinskoj politici

– uređenje Konkurencijskog savjeta

– plan mreže zdravstvenih ustanova u RS

– strateški plan ruralnog razvoja za BiH

– zakon o regulatoru električne energije i prirodnog gasa

– nacionalni plan za energetsku efikasnost

– model restrukturiranja “Željeznica RS”

– nabavka opreme za drugu fazu digitalizacije

– usaglašavanje rezultata popisa stanovništva u BiH

Komentari