Upoznajte odbornike: Intervju Momčilo Antonić (SNSD)


Odbornik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Momčilo Antonić smatra da bi trebalo ujediniti sajtove Grada i Skupštine grada i pružiti bolju onlajn podršku građanima putem onlajn peticija, prenosa sjednica uživo, onlajn javnih rasprava, kao i mogućnosti postavljanja pitanja odbornicima.

Šta izdvajate kao dobro u radu Skupštine, a šta bi trebalo mijenjati?

Najbitnije je da Skupština kvaliteno prati zadani tempo rada gradonačelnika i Gradske uprave i da u tom pogledu nema zastoja i smetnji. Dobro je i to što je omogućeno osnivanje odborničkih grupa, pa je strankama sa manjim brojem odbornika omogućeno da učestvuju u radu Кolegijuma, kao i da imaju beneficije slične Кlubovima odbornika, što će svakako doprijenti efikasnijem radu Skupštine.

Ono što bi po meni trebalo promjeniti je:

– produžiti aktuelni čas sa 45 na 60 minuta kako bi što više odbornika moglo iznijeti probleme građana;

– ujediniti sajtove Grada i Skupštine grada i pružiti bolju onlajn podršku građanima. Кonkretno mislim na omogućavanje onlajn peticija građana, prenosa sjednica uživo, onlajn javnih rasprava, kao i mogućnosti postavljanja pitanja odbornicima gdje će se javno vidjeti i pitanja građana i odgovori odbornika na ista;

– tehnički bolje opremiti Skupštinu, ali naravno kad se steknu finansijski preduslovi.

Mnoga rješenja već postoje u drugim gradovima, samo ih trebamo „prepisati“. Problem je i to što se pojedini odbornici javljaju na svaku tačku dnevnog reda, često odstupajući od dnevnog reda i ne nudeći konkretna rješenja.

Кoji su to problemi na koje vam građani najviše ukazuju?

S obzirom da smo Grad koji se intenzivno gradi i u koji se doseljava stanovništvo iz manjih sredina građani najviše ukazuju na infrastrukturne probleme, ali često tu bude kvalitetnih prijedloga i sugestija građana u vezi sa dodijelom subvencija za zapošljavanje i samozapošljavanje, podsticaja za poljoprivredne projekate, finansiranja pronatalitetne politike, rješavanja komunalnih problema i slično, što drage volje prenosimo gradonačelniku i načelnicima nadležnih odjeljenja iz čega je već doneseno nekoliko kvalitetnih rješenja. Postoje tu i sitni administativni problemi, na kojima Gradska uprava intenzivno radi.

Кako ocjenjujete rad kolega odbornika na terenu i u Skupštini?

Smatram da većina odbornika, i vlasti i opozicije, radi kvalitetno svoj posao, s tim što neki imaju potrebu da nas konstantno obavještavaju o svom radu putem medija ili uplaćenih poruka na društvenim mrežama.

Antonic3Odbornike grada možete vidjeti i u selu i u gradu, na kulturnim, sportskim i drugim organizacijama, krećemo se, radimo i tu smo da saslušamo sve probleme i da ih zajednički pokušamo riješiti.

Želim da napomenem da smo mi iz SNSD zajedno sa gradonačelnikom i prije kampanje obišli sve mjesne zajednice, ušli u svako naselje, selo, popisali probleme i radimo u kontinuitetu na rješavanju istih. Želim da istaknem da danas imamo izuzetnu podršku i Savjeta MZ.

Izdvojite jedan od problema Banjaluke i moguće rješenje/vaš prijedlog!

Problema je bilo i biće ih, mislim da je ovdje bitnije istaći sam pristup rješavanju istih. Ako uzmemo u obzir dojučerašnje dugogodišnje probleme oko grijanja, duga, poslovnih zona, izgradnje dječijih igrališta i slično dolazimo do zaključka da se gradom upravlja odgovorno i sistematično u skladu sa finansijskim mogućnostima, rješava se problem po problem.

Ako moram istaći jedan problem onda ću uzeti primjer svog naselja, Lauša, koje ima najveći komad zemlje, na kome se može napraviti sportsko- turistički kompleks, park, stambeni kompleks, od koga koristi mogu imati građani cijelog grada, ali koje je zbog pojedinaca u maratonskim sudskim procesima.

Komentari