Rekordna zaposlenost na području Mrkonjić Grada

Na području opštine Mrkonjić Grad, prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, trenutno je zaposleno 3.941 lice, što je rekordan broj od 2009. godine, kada je svjetska ekonomska kriza uticala na drastično smanjenje zaposlenosti.

Prema riječima Tomislava Todorovića, vršioca dužnosti Načelnika odjeljenja za privredu i finansije, broj zaposlenih na području opštine tokom svjetske ekonomske krize, odnosno 2010. godine iznosio je 3.556 zaposlenih, te je bilježen stalan pad zaposlenih sve do 2013. godine kada je iznosio 3.362 zaposlena.

Od 2013. godine bilježi se stalan rast zaposlenih, tako da prema posljednjim podacima Poreske uprave RS, broj zaposlenih na 31.10.2017. godine iznosi 3.941 lice što je za 579 zaposlenih više nego 2013. godine kada je zabilježena najmanja zaposlenost.

Ovom povećanju su doprinijeli nekoliko kapitalnih privrednih investicija koje su realizovane na području opštine, od kojih se izdvajaju potpuno nove investicije kao što su: subjekti sa većinskim italijanskim vlasništvom “RS Silicon” i “Prowood”, ali i proširenje kapaciteta i zaposlenosti u postojećim poslovnim subjekata sa većinskim domaćim, odnosno stranim kapitalom kao što je “Bema” d.o.o.

Cilj opštinskih vlasti je da se do kraja godine postigne zaposlenost od preko 4.000 lica, a da li će se u tim nastojanjima uspjeti ostaje da se vidi. Treba istaći da privredno društvo “Bema” d.o.o. u Poslovnoj jedinici u Mrkonjić Gradu planira da do kraja ove godine zaposli dodatnih 50 radnika, čime bi, kako je izjavio Tehnički direktor fabrike obuće “Bema” d.o.o. Marinko Umićević, u Poslovnoj jedinici u Mrkonjić Gradu broj zaposlenih iznosio 400 lica.

Na teritoriju opštine Mrkonjić Grad sprovode se kontinuirane aktivnosti na provođenju aktivnih mjera, podsticaju priveredi i zapošljavanju nezaposlenih lica, koje se provode još od 2005. godine, a koje podrazumijevaju kreditiranje i subvenionisanje aktivnosti MSP i preduzetništva.

(mrkonjic-grad.rs)

Komentari