Izgubljenih devet mjeseci: Pišu novi zakon o obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju, koji je na zahtjev Vlade sa Skupštine povučen još početkom februara, piše se ispočetka. Iako se radna grupa do jeseni sastajala nekoliko puta, malo šta je usaglašeno.

Studenti i Ministarstvo prosvjete na jednoj, dekani na drugoj, a rektor na trećoj strani – uz takav odnos snaga kompromis je teško postići. Studentski predstavnici su uglavnom bili zadovoljni prvobitnim tekstom Zakona. Probleme, smatraju, ne pravi Ministarstvo, već profesori i dekani, koji, poručuju, od para dalje ne vide.

“Univerziteti koji su previše moćni se suprotstavljaju ministru i blokiraju takve stvari. Iz onoga što ja znam, to je uglavnom insistiranje oba javna univerziteta na decentralizaciji. Oni žele da fakulteti dobiju svoje žiro-račune, znači, to je jedino što je njima bitno u ovom zakonu”, rekao je predsjednik Unije studenata RS Ratko Savić.

Poštovanje “Bolonje”, strožiji izbor u zvanja, limit od 65 godina za odlazak u penziju, i ograničavanje profesorskog uticaja – to su, poručuju studenti, zahtjevi za koje ne nude kompromis. Profesori problem vide kroz malo drugačiju prizmu. Osim centralizacije i jednog računa u rektoratu , što im, priznaju, smeta, imaju još nekoliko zamjerki.

“Da se zalažem za decentralizaciju Univerziteta. Jednostavno je nemoguće centralizovano upravljati jednom ustanovom koja ima 1300 ili 1400 zaposlenih. Fakuteti nemaju pravni subjektivitet, to je sa jedne strane. Sa druge strane, to su pretjerana prava koja imaju studenti vezano za neka pitanja”, rekao je dekan Mašinskog fakulteta u Banjaluci Darko Knežević.

Na sve to ministar Dane Malešević sliježe ramenima. U sukobe između studenata, dekana i rektora se, već tradicionalno ne miješa, uz poruke kako Univerzitet mora da ima autonomiju. Tekst zakona će, kaže, ponovo na Skupštinu. Kada – ne može da precizira.

“Ima sporenja oko nekih pitanja koja su bila prisutna ranije, prisutna su još uvijek. Nismo prevazišli neke nesuglasice. Nadam se da ćemo prevazići i da ćemo zakon uputiti u Skupštinu”, rekao je ministar prosvjete i kulture RS Dane Malešević.

Pošto su Univerziteti u Banjaluci i Istočnom Sarajevu Ministarstvu prosvjete Srpske uputili ukupno 58 amandmana, jedino rješenje je bilo, kako su ranije objasnili, da ponovo napišu zakon i da probaju da studente, dekane i rektora vrate na isti put.

Kako nijedna strana već skoro devet mjeseci ne odstupa od svojih zahtjeva, ostaje nejasno ko će ih i kada uopšte i pomiriti.

Komentari