U Banjaluci održana promocija Prve Srpske Demokratske Stranke


U Banja Luci je održana zvanična promocija Prve Srpske Demokratske Stranke, kojoj su prisustvovali predsjednik stranke prof.dr Radomir Lukić, predsjednik Političkog savjeta Prve SDS akademik Aleksa Buha, predsjednik Ekonmsko-socijagno savjeta Prve SDS, te rukovodstvo, članovi i simpatizeri Prve SDS.

Predsjednik stranke, prof.dr Radomir Lukić, naglasio je da se radi o prvom javnom predstavljanju stranke nakon njene registracije.

„Nama je stalo da politička scena RS dobije drugačije lice, da se politika BiH, kada je riječe o njenim srpskim predstavnicima u zajedničkim organima, vodi dogovorno i da srpski narod u RS nema dva vođstva: jedno u Banja Luci, drugo u Sarajevu. U tom smislu, pokušaćemo da budemo treća strana koja će razumom, energijom i dobrom voljom utiče da se ove dvije strane približe, jer je to jedini način da se obezbjedi stabilna budiućnost Republike Srpske i da počnemo da rješavamo brojne nagomilane probleme koji postoje i u RS i u radu zajedničkih institucija RS. Naše članstvo uglavnom čine ljudi koji su nekada bili članovi SDS, pa su zbog raznih razloga prestali da budu njihovi članovi, to su ljudi sa mnogo ugleda i političkog iskustva“, rekao je Lukić.

Nakon zvanične promocije je održana konstitutivna skupština Gradske organizacije Prve SDS Banja Luka, za čijeg je predsjednika izabran magistar Rodoljub Blaženović. Osim Blaženovića, iazbrana je i polovina članova Gradskog odbora,a druga polovina će biti birana sukcesivno, do prve redovne gradske skupštine.

„Sarađivaćemo sa svim strankama koje podržavaju naš program, a što se tiče kandidature za naredne parlamentarne izbore tek nam predstoji jedan ozbiljan rad, tokm kojeg ćemo nastojati da dođemo do najboljih imena“, rekao je Blaženović.

Nakon konstitutivne skupštine Gradske organizacije Banja Luka, održana je i sjednica Glavnog odbora Prve SDS, na kojoj su razmatrana tekuća pitanja.

Komentari