Omladinci traže 40 000 KM za “OK fest”

Omladinci traže 40 000 KM za “OK fest”

Omladinski pokret i Asocijacija mladih iz Foče zatražili su od lokalne uprave da se u budžetu za narednu godinu planirana stavka za omladinske organizacije i „OK fest“ sa 40.000 poveća na 60.000 KM.

Omladinske organizacije smatraju da je za sufinansiranje njihovih projekata potrebno izdvojiti 20.000 KM, a za „OK fest“ 40.000 KM, te predlažu da se izvrši preraspodjela sredstava umanjenjem stavke za političke partije sa 100.000 KM na 80.000 KM. Ove dvije organizacije u zajedničkom saopštenju navode primjer da grad Trebinje, koji ima desetak hiljada stanovnika više od Foče i mnogo veći budžet, za političke partije izdvaja 36.400 KM.

Komentari