Najmoćnije rusko oružje poslije nuklearne bombe

Najmoćnije rusko oružje poslije nuklearne bombe

“BM-30 Smerč“ – teški višecevni bacač raketa je najsnažnije rusko oružje poslije nuklearne bombe.

Sistem je napravljen u cilju uništavanja žive sile, oklopljenih vozila, neoklopljene mete u koncentracionim područjima, artiljerijskih baterija, komandnih štabova i skladišta minicije. Sa njegovim razvojem započelo se ranih 1980-ih, a u službenu upotrebu sovjetske vojske ušao je 1989. god.

Jedan puni rafal sadrži oko pola tone ekslozivne supstance.

Vrijeme pripreme za rafal iznosi tri minuta, a punjenje 13 minuta.

Smerč je prije svega napravljen kao sredstvo za odbranu. Opseg gađanja mu je oko 90 km.

Koristi se u 11 država.

Komentari