Fond zdravstva se zadužuje za 133 miliona

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske planira u narednoj godini da se zaduži za 133 miliona maraka, od čega će oko 70 odsto novca biti utrošeno na refinansiranje postojećih indirektnih kreditnih zaduženja.

Vlada RS dala je saglasnost za najnovije zaduženje FZO u maksimalnom iznosu od 133 miliona KM, a predviđeno je da se novac obezbijedi putem kredita kod domaćih i inostranih banaka, kao i emisijom dugoročnih hartija od vrijednosti.

U odluci o davanju saglasnosti za zaduženje, koja je objavljena u “Službenom glasniku RS”, stoji da je za izmirenje obaveza iz ranijeg perioda planirano 16 miliona maraka, četiri miliona više nego za uvođenje integrisanog informacionog sistema. Preostalih 9,3 miliona trebalo bi da bude usmjereno na finansiranje zdravstvene zaštite.

– Jedan od uslova za dugoročno kreditno zaduživanje kod domaćih i inostranih kreditora je maksimalna kamatna stopa do pet odsto fiksno, dok troškovi obrade ne smiju preći 0,3 odsto. Period otplate kredita je maksimalno deset godina, sa uključenih minimalno 12 mjeseci grejs perioda, uz jednake iznose rate – navedeno je u odluci Vlade RS.

Vlada RS je zadužila direktora FZO da se sa finansijskim institucijama dogovori u vezi sa najpovoljnijim kreditnim uslovima.

U Fondu zdravstvenog osiguranja su potvrdili da u narednoj godini planiraju da se zaduže za 133 miliona KM kako bi restrukturirali postojeće kreditne obaveze koje, kako navode, opterećuju trenutno poslovanje.

– Novim kreditnim zaduženjem planirano je da zatvorimo ranije podignut kredit po osnovu indirektnog kreditnog zaduženja u iznosu od 95,7 miliona KM – kazali su u FZO.

Takođe, novim zaduženjem će, kako kažu, imati manju ratu i to za 15 miliona KM na godišnjem nivou.

– To znači da će ovaj novac biti usmjeren na finansiranje zdravstvene zaštite, a ne za vraćanje kreditnih obaveza, što bi bio slučaj da je ostalo staro kreditno zaduženje. Novi kredit će biti podignut po povoljnijim uslovima, prolongiraće se rok otplate i smanjiti kamatna stopa, pa će i rata na godišnjem nivou biti znatno manja – kazali su u Fondu.

Sa planiranim kreditnim zaduženjem, u Fondu kažu da neće preći dozvoljeni limit zaduženja, jer će i sa ovim kreditom, ukoliko se realizuje, izdvajati za otplatu 5,91 odsto od ostvarenih prihoda, dok je prema Uredbi o uslovima i postupku direktnog zaduživanja fondova socijalne sigurnosti dozvoljeno 18 odsto.

– Bili bismo u daleko boljem finansijskom položaju i ne bismo imali potrebu da se kreditno zadužujemo da su realizovane ranije inicijative za uvođenje dodatnih izvora finansiranja, poput akciza na duvan i alkohol i dio premije od auto-odgovornosti, kao i da se redovno uplaćuju doprinosi za zdravstveno osiguranje – kazali su u Fondu.

Iako je naplata prihoda po osnovu doprinosa u ovoj godini poboljšanja, to, kažu, nije dovoljno za potpunu stabilizaciju zdravstvenog sistema i redovno finansiranje svih troškova zdravstvene zaštite.

– Dug prema Fondu za doprinose iznosi oko 280 miliona maraka, što je duplo više nego planirano kreditno zaduženje – kazali su FZO RS.

Komentari