U Banjaluci odluka o prvom čovjeku evropskog biciklizma

U Banjaluci odluka o prvom čovjeku evropskog biciklizma

Predsjednik Evropske biciklističke federacije (ECF) Roko Kataneo i potpredsjednik Svjetske federacije (UCI) Renato di Roko, kao i ostali vodeći ljudi svjetskog biciklizma u subotu će učestvovati na kongresu Balkanske biciklističke unije (BCU) kojem je domaćin Banjaluka.

Gla­vna te­ma na kon­gre­su bi­će pred­sto­je­ći izbo­ri za prvog čo­vje­ka ECF-a ko­ji su za­ka­za­ni za mart.

S ob­zi­rom na to da BCU da­je 12 de­le­ga­ta u skup­šti­ni ECF, u Banjalu­ci će pra­kti­čno bi­ti bi­ran pred­sje­dnik kro­vne bi­ci­klis­ti­čke or­ga­ni­za­ci­je Sta­rog kon­ti­nen­ta, jer se ra­ni­je u pra­ksi po­ka­za­lo da kan­di­dat ko­ji do­bi­je po­dršku “bal­ka­na­ca” do­bi­je pred­sje­dni­čku fo­telju.

– U našim rukama je skoro četvrtina glasačke mešinerije, pa predsjednik gotovo uvijek postaje onaj koji dobije našu podršku. Kataneu mandat ističe u martu, a ima mnogo kandidata koji bi željeli da ga naslijede. Glavni je prvi čovjek ruskog biciklizma Aleksander Gusjatnjikov koji takođe dolazi da lobira za svoju kandidaturu – rekao je domaćin kongresa i potpredsjednik Balkanske biciklističke unije Vladimir Kuvalja.

Dobijanje domaćinstva ovako važnog događaja u svijetu biciklizma veliko je priznanje za ovdašnje biciklističe radnike.

Iako Republika Srpska i BiH nemaju dovoljno novca da ovaj izuzetno skup sport dostigne svjetski nivo, trude se na sve načine da unaprijede postojeći i urade najbolje što mogu sa onoliko novca koliko imaju. To su prepoznali najuticajniji ljudi iz svijeta dvotočkaša, a njihova posjeta Banjaluci sigurno će odjeknuti u biciklističkim krugovima. Podatak da je domaćin prethodnog kongresa prije dvije godine bio Istanbul, govori koliki je uspjeh sama organizacija ovakvog događaja.

– Samim dolaskom iskazali su nam veliko poštovanje, a mi ćemo njihovu posjetu pokušati iskoristiti da izvučemo što više koristi. Biciklizam je sport koji ima tradiciju na ovim prostorima, BSK ove godine slavi 120. rođendan, što oni sigurno znaju, a trka “Beograd – Banjaluka” već je postala jedan od najvećih sportskih brendova sa ovih prostora, jer je od ove godine član prve kategorije. Ovo nam je prilika da se dodatno pozicioniramo na mapi važnih i uticajnih, što ćemo sigurno iskoristiti – rekao je Kuvalja.

(ATV)

Komentari