Za liječenje izvan RS otišlo 24 miliona KM

Za liječenje izvan RS otišlo 24 miliona KM

Iz kase Fonda zdravstvenog osiguranja RS lani je za liječenje oko 4.900 pacijenata izvan granica Srpske izdvojeno 23,9 miliona maraka.

Kardiohirurška i neurološka oboljenja, te leukemija samo su neke od teških bolesti zbog kojih su pacijenti iz Srpske lani zatražili pomoć ljekara u Srbiji i FBiH, a u tamošnje zdravstvene ustanove u tom periodu upućeno je 4.807 stanovnika, jer njihovo liječenje nije bilo moguće u RS.

Za liječenje osiguranika Fonda zdravstvenog osiguranja RS u Srbiji i FBiH lani je iz kase Fonda isplaćeno 22,6 miliona maraka, što je za 2,4 miliona KM više u odnosu na 2016. godinu, kada je na liječenje izvan Srpske otišlo 4.677 oboljelih.

U Fondu zdravstva ističu da imaju ugovore sa više zdravstvenih ustanova u Srbiji i FBiH, u koje se upućuju stanovnici Srpske.

– Osim liječenja u tamošnjim ustanovama, naši osiguranici mogu da ostvare pravo i na finansiranje troškova liječenja u Italiji, Austriji, Njemačkoj, Rusiji i drugim zdravstvenim ustanovama. U te zdravstvene ustanove uglavnom odlaze pacijenti čije liječenje nije moguće ni u bolnicama u Srbiji – kazali su u Fondu.

Dodali su da osiguranicima kojima je odobreno liječenje izvan RS u ustanovama sa kojima imaju ugovor Fond finansira troškove u cjelosti, izuzev participacije koju plaćaju osiguranici koji nisu oslobođeni plaćanja ove obaveze.

– Izuzetak je liječenje izvan RS na lični zahtjev osiguranika. U tom slučaju Fond finansira 30 odsto, dok ostatak snosi pacijent, jer je liječenje moglo biti sprovedeno i u RS, a osiguranik je insistirao da se obavi u ustanovi izvan RS sa kojom ima ugovor – objasnili su u Fondu.

Dodali su da su lani odobrena 102 rješenja za liječenje u inostranstvu, za šta je izdvojeno oko 1,3 miliona KM. Godinu ranije odobreno je 120 rješenja, a potrošeno oko 2,6 miliona KM.

U Fondu ističu da je, zahvaljujući ulaganju u opremu i edukaciju domaćih kadrova značajno smanjeno upućivanje na liječenje izvan RS u odnosu na ranije godine.

– Broj upućenih na liječenje izvan RS u odnosu na prije desetak godina smanjen je za čak 70 odsto. Nekad se na liječenje izvan RS upućivalo i po 20.000 pacijenta godišnje, a sada se u Srbiji i FBiH godišnje liječi oko 6.000 pacijenata – objasnili su u Fondu.

Direktor Bolnice Istočno Sarajevo Goran Todorović istakao je da mjesečno od tri do pet pacijenata hitno bude poslato u Sarajevo, samo zato što je mnogo bliže od Banjaluke.

– U inostranstvo najčešće šaljemo pacijente kod kojih je potrebno uraditi komplikovanije operacije iz oblasti neurohirurgije i rjeđe abdominalne hirurgije – kazao je Todorović.

Prema riječima nacionalnog koordinatora za maligna oboljenja u RS Zdenke Gojković, sve je manja potreba za slanjem pacijenata u zdravstvene ustanove van granica RS.

– Izvan Srpske šaljemo pacijente sa rijetkim dijagnostičko-terapijskim procedurama, koje su više hirurškog tretmana, kao što je ubacivanje stentova u žučne bodove i slično. Što se tiče zračenja, daleko smo iznad okruženja, zbog čega pacijenti iz regiona dolaze kod nas – kazala je Gojkovićeva.

Nove usluge

U Fondu zdravstva ističu da će u ovoj godini biti uvedeno 37 novih zdravstvenih usluga, zbog kojih su osiguranici ranije upućivani na liječenje izvan RS.

– U protekle tri godine uvedeno je više od 100 novih usluga u naš zdravstveni sistem – naglasili su u Fondu.

Komentari