Za liječenje izvan RS otišlo 24 miliona KM


Iz kase Fonda zdravstvenog osiguranja RS lani je za liječenje oko 4.900 pacijenata izvan granica Srpske izdvojeno 23,9 miliona maraka.

Kardiohirurška i neurološka oboljenja, te leukemija samo su neke od teških bolesti zbog kojih su pacijenti iz Srpske lani zatražili pomoć ljekara u Srbiji i FBiH, a u tamošnje zdravstvene ustanove u tom periodu upućeno je 4.807 stanovnika, jer njihovo liječenje nije bilo moguće u RS.

Za liječenje osiguranika Fonda zdravstvenog osiguranja RS u Srbiji i FBiH lani je iz kase Fonda isplaćeno 22,6 miliona maraka, što je za 2,4 miliona KM više u odnosu na 2016. godinu, kada je na liječenje izvan Srpske otišlo 4.677 oboljelih.

U Fondu zdravstva ističu da imaju ugovore sa više zdravstvenih ustanova u Srbiji i FBiH, u koje se upućuju stanovnici Srpske.

– Osim liječenja u tamošnjim ustanovama, naši osiguranici mogu da ostvare pravo i na finansiranje troškova liječenja u Italiji, Austriji, Njemačkoj, Rusiji i drugim zdravstvenim ustanovama. U te zdravstvene ustanove uglavnom odlaze pacijenti čije liječenje nije moguće ni u bolnicama u Srbiji – kazali su u Fondu.

Dodali su da osiguranicima kojima je odobreno liječenje izvan RS u ustanovama sa kojima imaju ugovor Fond finansira troškove u cjelosti, izuzev participacije koju plaćaju osiguranici koji nisu oslobođeni plaćanja ove obaveze.

– Izuzetak je liječenje izvan RS na lični zahtjev osiguranika. U tom slučaju Fond finansira 30 odsto, dok ostatak snosi pacijent, jer je liječenje moglo biti sprovedeno i u RS, a osiguranik je insistirao da se obavi u ustanovi izvan RS sa kojom ima ugovor – objasnili su u Fondu.

Dodali su da su lani odobrena 102 rješenja za liječenje u inostranstvu, za šta je izdvojeno oko 1,3 miliona KM. Godinu ranije odobreno je 120 rješenja, a potrošeno oko 2,6 miliona KM.

U Fondu ističu da je, zahvaljujući ulaganju u opremu i edukaciju domaćih kadrova značajno smanjeno upućivanje na liječenje izvan RS u odnosu na ranije godine.

– Broj upućenih na liječenje izvan RS u odnosu na prije desetak godina smanjen je za čak 70 odsto. Nekad se na liječenje izvan RS upućivalo i po 20.000 pacijenta godišnje, a sada se u Srbiji i FBiH godišnje liječi oko 6.000 pacijenata – objasnili su u Fondu.

Direktor Bolnice Istočno Sarajevo Goran Todorović istakao je da mjesečno od tri do pet pacijenata hitno bude poslato u Sarajevo, samo zato što je mnogo bliže od Banjaluke.

– U inostranstvo najčešće šaljemo pacijente kod kojih je potrebno uraditi komplikovanije operacije iz oblasti neurohirurgije i rjeđe abdominalne hirurgije – kazao je Todorović.

Prema riječima nacionalnog koordinatora za maligna oboljenja u RS Zdenke Gojković, sve je manja potreba za slanjem pacijenata u zdravstvene ustanove van granica RS.

– Izvan Srpske šaljemo pacijente sa rijetkim dijagnostičko-terapijskim procedurama, koje su više hirurškog tretmana, kao što je ubacivanje stentova u žučne bodove i slično. Što se tiče zračenja, daleko smo iznad okruženja, zbog čega pacijenti iz regiona dolaze kod nas – kazala je Gojkovićeva.

Nove usluge

U Fondu zdravstva ističu da će u ovoj godini biti uvedeno 37 novih zdravstvenih usluga, zbog kojih su osiguranici ranije upućivani na liječenje izvan RS.

– U protekle tri godine uvedeno je više od 100 novih usluga u naš zdravstveni sistem – naglasili su u Fondu.

Komentari