Žalbeno ročište Radovana Karadžića 23. i 24. aprila

Žalbeno ročište Radovana Karadžića 23. i 24. aprila

Žalbeni pretres u predmetu Radovan Karadžić pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove zakazan je za ponedjeljak, 23. i utorak, 24. april 2018. u sudnici I zgrade Mehanizma u Haagu, u skladu s nalogom o rasporedu koji je izdalo Žalbeno vijeće Mehanizma.

Žalbeni pretres će početi uvodnom riječi sudije Teodora Merona, predsjedavajućeg sudije u tom predmetu, nakon čega će Radovan Karadžić i tužilaštvo iznijeti svoje usmene argumente o žalbi. Prema rasporedu, pretres će biti okončan u utorak, 24. aprila, u 12:55 sati.

Pretresno vijeće III Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), u svojoj presudi izrečenoj 24. marta 2016., osudilo je Radovana Karadžića, bivšeg predsjednika Republike Srpske, za zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja počinjene od strane srpskih snaga u toku oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini (BiH) od 1992. do 1995.

Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 40 godina.

Komentari