Nezaposlenost rekordna, a radne snage nema

Posao čeka 13 doktora nauka i 75 magistara

Zaključno sa aprilom 2018. godine u Republici Srspkoj bilo je 13 nezaposlenih doktora nauka. Najveći broj dolazi iz Banjaluke, njih 4, zatim iz Trebinja 3, Bijeljine i Doboja po 2, dok je u Istočnom Sarajevu i Prijedoru po jedan nezaposleni doktor nauka.

Zanimljivo je napomenuti da je od 13 doktora nauka, čak 7 žena, pokazuju podaci zavoda za statistiku RS.

Prema istim podacima, čak 75 nezaposlenih magistara je evidentirano na zavodu za zapošljavanje, od kojih je najveći broj iz Banjaluke (36)

Blizu 12 hiljada nezaposlenih sa Visokom stručnom spremom je nezaposleno u Republici Srpskoj (11955).

33685 lica sa srednjom stručnom spremom je nezaposleno u Republici Srpskoj, od tog broja 8839 dolazi iz Banjaluke. Najviše je nezaposlenih KV radnika, pa ih je tako 37.139 bez posla, dok ih sa srednjom stručnom spremom ima 33.685

Poražavajući su podaci kada je riječ o nezaposlenosti mladih. U Republici Srpskoj do 35 godina starosti je nezaposleno 36,8%, odnosno 40628 lica, javlja Buka.

Komentari