Banjaluka: Pas bačen sa vrha solitera u Boriku

Socijalni stanovi za borce, mlade, stručnjake i ugrožene: Besplatno ili uz simbolično plaćanje

Socijalno ugroženi koji nisu u mogućnosti da samostalno riješe stambeno pitanje uskoro bi mogli da od lokalnih vlasti dobiju stanove koje bi koristili besplatno ili uz plaćanje simbolične stanarine.

Razvijanje sistema socijalnog stanovanja najavljeno je još prošle godine iz Vlade RS. Ovu oblast je neophodno urediti i zbog činjenice da je završen ili će biti izgrađen ogroman broj stanova, među kojima je i veliki broj sagrađenih za boračke kategorije, a lokalne zajednice već imaju u vlasništvu stambene jedinice koje daju na korišćenje socijalnim kategorijama stanovništva.

U prednacrtu zakona o socijalnom stanovanju RS, koji je objavilo Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS, definisano je ko će imati pravo na korišćenje stambenih jedinica iz socijalnog stanovanja. Stanovi će biti dodjeljivani na osnovu javnog oglasa u kojem će biti navedeni jasni uslovi, a pravo da se prijave imaće pojedinci i porodice koji nemaju riješeno stambeno pitanje.

– Pravo na korišćenje stambenih jedinica imaju i oni koji imaju stan ili kuću, ali u kojoj član domaćinstva na raspolaganju ima u prosjeku ispod 15 kvadrata, zatim mladi, sa akcentom na mlade bračne parove, deficitarni kadar od posebnog značaja za razvoj lokalnih zajednica i lica starija od 65 godina u stanju socijalne potrebe – propisano je prednacrtom zakona.

Navedeno je da će pravo na socijalne stanove imati i raseljena lica i izbjeglice, borci, porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi, te posebne socijalne kategorije – beskućnici, migranti, samohrani roditelji, djeca i mladi bez roditeljskog staranja, lica sa invaliditetom, žrtve nasilja i druge ranjive kategorije društva.

– Pravo na korišćenje stambenih jedinica imaju i lica koja su obuhvaćena projektima stambenog zbrinjavanja, te oni koji su ostali bez doma usljed elementarne nepogode – definisano je zakonskim prednacrtom koji je vlastima lokalnih zajednica dao odriješene ruke da mogu odrediti i druge kategorije stanovništva koje su u stanju stambene potrebe i dodijeliti im stan.

Pripadnici svih ovih kategorija moraće da ispune opšte i posebne uslove da bi dobili socijalni stan, između ostalog, da im prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 25 odsto prosječne neto plate u RS ostvarene u prethodnoj godini. Od ovog uslova izuzet je deficitarni kadar od posebnog značaja za razvoj lokalnih zajednica.

Na izbor korisnika uticaće i broj članova domaćinstva, njihov socijalni status i pripadnost ranjivim grupama.

– Visinu zakupnine određivaće grad, odnosno opština, a uzimaće u obzir tip stambene jedinice, zonu, koeficijent pogodnosti i troškove amortizacije, upravljanja i održavanja zajedničkih prostorija. Komunalne naknade i drugi troškovi, kao što su troškovi stanovanja, neće ulaziti u cijenu zakupnine. Za određene kategorije biće moguća subvencija troškova zakupnine, a o tome će odluku donositi lokalna zajednica – navedeno je u zakonskom rješenju.

Pomoćnik ministra za izbjegla i raseljena lica RS i predsjedavajući radne grupe za izradu nacrta zakona o socijalnom stanovanju Radovan Grajić rekao je da se socijalnim stanovanjem obezbjeđuje organizovano stanovanje određenog standarda onima koji iz različitih, a prije svega ekonomskih i socijalnih razloga nisu u mogućnosti da samostalno riješe stambeno pitanje.

– To će biti obezbijeđeno uz različite oblike podrške javnog sektora. Trenutno je u izgradnji ili će biti izgrađeno više od 1.100 stanova, a još sistemski nije uređen segment socijalnog stanovanja. Imajući to u vidu, izrada ovog zakona postavlja se kao primarno pitanje – istakao je Grajić.

Predviđeno je da će zakon o socijalnom stanovanju do kraja godine biti upućen u proceduru u Narodnu skupštinu RS na konačno usvajanje.

Osobe koje imaju pravo na korišćenje socijalnih stanova

* lica koja nemaju riješeno stambeno pitanje

* lica koja imaju stambenu jedinicu koja ne zadovoljava minimalne uslove

* mladi, sa akcentom na mlade bračne parove koji ne mogu kupiti stan/kuću

* deficitarni kadar od posebnog značaja za razvoj grada/opštine

* stariji od 65 godina, bez porodice i u stanju socijalne potrebe

* raseljeni i izbjegli, uključujući i lica vraćena u BiH iz inostranstva

* borci, porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi

* posebne socijalne kategorije – beskućnici, migranti, samohrani roditelji, djeca i mladi bez staratelja, lica sa invaliditetom, žrtve nasilja…

* lica koja su obuhvaćena projektima stambenog zbrinjavanja

* lica koja su ostala bez kuće/stana usljed elementarne nepogode

(Glas Srpske)

Komentari