Sporan konkurs: Prednost dali kandidatu sa dna liste, sa hiljadu bodova manje do posla

Raspisan konkurs za upis studenata na UNIBL

Raspisan je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj.
Na prvom ciklusu studija na Univerzitetu u Banjoj Luci, planiran je upis 3.163 studenta.

Od navedenog broja, predviđeno je da se iz budžeta školuje 1.085 studenata, sufinasirano školovanje predviđeno je 1.681 studenta.

Na samofinansiranju ima mjesta za 84, dok je 170 mjesta predviđeno za strane državljane. Ukupno 143 studenta mogu se upisati kao vandredni studenti.
Najviše slobodnih mjesta za upis na prvom ciklusu je na Medicinskom fakultetu (410), PMF (277), Ekonomskom fakultetu (264), Pravnom fakultetu (260), Filozofskom fakultetu (240) Elektortehničkom fakultetu (226).

Za upis na drugi ciklus studija na UNIBL, predviđeno je 1362 mjesta. Od navedenog broja 182 studenta bi se trebala školovati iz budžeta, sufinansiranje je predviđeno za 613 , dok je na samofinansiranju 25 , stranih studenatamože biti upisano 110 , a vandrednih 432.

Na treći ciklus planiran je upis 135 studenata ukupno. Od navedenog broja planiran je upis 125 studenata na samofinasiranje i 10 stranih.
Prijavljivanje kandidata na svim organizacionim jedinicima Univerziteta u Banjoj Luci, počinje 18. juna 2018. a završava 29. juna 2018. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan).

Polaganje prijemnog ispita obaviće se 2. jula 2018. sa početkom u 9,00 časova.

Objavljivanje rezultata konkursa je 4. jula 2018. godine do 14,00 časova, a konačne rang liste do 9. jula 2018. godine. Upis primljenih kandidata počinje 10. jula 2018. godine, a završava se 13. jula.

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita traje od 2. do 6. jula od 9,00 časova. Objavljivanje rezultata konkursa je 6. jula 2018. godine do 16,00 časova, a konačne rang liste do 10. jula. Upis primljenih kandidata počinje 11. jula, a završava se 13. jula.

Na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita održaće se 2. i 3. jula sa početkom u 9,00 časova.

Na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita održaće se 2. i 3. jula sa početkom u 7,00 časova.

Drugi upisni rok prvog, drugog i trećeg ciklusa studija organizovaće fakulteti/akademije koji u prvom roku ne upišu planirani broj studenata.

Prijavljivanje kandidata za drugi upisni rok počinje 27. avgusta 2018. a završava 5. septembra 2018. godine.

Polaganje prijemnog ispita je 7. septembra 2018. godine sa početkom u 9,00 časova na svim fakultetima/akademijama. Objavljivanje rezultata konkursa je do 10. septembra do 14,00 časova, a konačne rang liste do 14. septembra ove godine.

Upis primljenih kandidata počinje 17. septembra i traje do 19. septembra.

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita traje od 7. do 13. seprembra, sa početkom u 9,00 časova. Objavljivanje rezultata konkursa je 13. septembra 2018. godine do 16,00 časova, a konačne rang liste do 17. septembra. Upis primljenih kandidata počinje 18. i traje do 20. septembra.

Na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita održaće se 7. i 8. septembra sa početkom u 9,00 časova.

Na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita održaće se 7. septembra 2018. godine sa početkom u 7,00 časova.

Komentari