Zašto se kaže “Ni po babu, ni po stričevima”


Idiom “Ni po babu, ni po stričevima” označava nečiji pravedni sud i nepristrasnost. Objašnjenje stiže iz narodne pjesme “Uroš i Mrnjavčevići”.

U toj pjesmi je Marko Kraljević, pravično, bez obzira na pritisak oca i stričeva, moćnih feudalaca, presudio da cara Dušana treba da naslijedi jedino i isključivo njegov sin − kasnije car Uroš Nejaki. Time je Marko pored ostalog i ispoštovao zakletvu, koju je dao majci Jevrosimi.

Komentari