Izabrana prva grupa projekata za aplikaciju ”BL 2024”

Izabrana prva grupa projekata za aplikaciju ”BL 2024”

Nakon manje od mjesec i po dana, dobili smo prvu grupu projekata koji ulaze u aplikacionu knjigu “Banja Luka 2024”.

Članovi žirija (Vuka Radulović, Mladen Bundalo, Berenika Nikodemska i Vladimir Rukavina) su imali težak zadatak, uzevši u obzir da je na Javni poziv za projektne ideje stiglo ukupno 157 projekata. Iako je inicijalna ideja, prema propozicijama, konceptu i veličini aplikacije “Banja Luka 2024”, bila uvrstiti maksimalno 40 projekata, na kraju je izabrano 47 projekata koji su ispunili sve uslove i svojom kreativnošću, inovativnošću i vizijom zadovoljili kriterijume konkursa.

S obzirom da je samo 11 od 157 projekata u krajnjem zbiru svih ocjena osvojilo preko 70 bodova, planirani limit, od minimalno 70 bodova za prolaz, je spušten na minimalno 60 bodova. Nijedan projekat nije osvojio preko 80 bodova, a statistički podaci su pokazali da su projekti najviše bodova gubili na kriterijumima koji se tiču paritcipativnosti, evropske dimenzije i inkluzivnosti.

Ipak, komentari i utisci žirija, koji je je projekte vrednovao i rangirao, su pozitivni, ne samo zbog broja pristiglih aplikacija, nego i zbog kvaliteta izabranih projekata.

Pristigle projektne ideje podijeljene su u tri grupe. U prvoj grupi su projekti koji su osvojili minimalno 60 bodova i na taj način zadovoljili postavljene uslove i ispunili zacrtane kriterijume. Projekti bez zvjezdica ulaze direktno u aplikacionu knjigu “Banja Luka 2024”, dok projekti sa zvjezdicama zahtijevaju manje izmjene ili će, u okviru aplikacione knjige, a prema njenoj strukturi, ući u sastav većih projekata. U drugoj grupi su projekti koji se bodovima nisu kvalifikovali, a u trećoj su projekti koji nisu ispunili uslove propozicija konkursa. Finalna ocjena je dobijena srednjom vrijednošću dodijeljenih ocjena.

Autori izabranih ideja biće kontaktirani i pozvani na dodatne sastanke i rad, a autori ideja koje se nalaze ispod crte, a imaju između 56 i 60 bodova, će, ukoliko je riječi o projektima koji se mogu razraditi i uklopiti u koncept aplikacije, takođe biti obaviješteni, i to putem mejla.

Ukoliko “Banja Luka 2024” prođe u drugi krug takmičenja, početkom sljedeće godine biće raspisan novi javni konkurs za dodatne projektne ideje, a u skladu sa sugestijama i komentarima panela Evropske komisije koji će u oktobru 2018. ocjenjivati pristigle aplikacije.

Samim tim, ovo nije kraj, jer naš rad je tek počeo. S tim u vezi, kao što je i ranije rečeno, aplikaciona knjiga će se sastojati iz nekoliko projektnih linija.

Prva projektna linija dobija se putem javnog konkursa i izabranih projektnih ideja. Drugu projektnu liniju čine projekti dobijeni na osnovu direktnog poziva prema institucijama, javnim ustanovama kulture, kao i projekti nastali u saradnji sa drugim gradovima u Bosni i Hercegovni ili gradovima Evropskim prestonicama kulture, odnosno gradovima kandidatima. Treću projektnu liniju čine veliki „flagship“ projekti, čiji će nosilac biti „Banja Luka 2024“, kao i projekti manjih razmjera koji će upotpuniti i nadopuniti postavljeni koncept u slučaju da projekti pristigli na konkurs ili projekti nastali u saradnji sa drugim gradovima nisu u dovoljnoj mjeri zadovoljili postavljene propozicije konkursa ili programski koncept.

U prilogu se nalaze rezultati poziva za projektne ideje, uključujući i ocjene svih članova komisije, a za sve dodatne informacije možete se obratiti timu na info@banjaluka2024.ba.

REZULTATI

Komentari