Kašnjenja zbog trezorske isplate penzija

Junske penzije u Srpskoj veće za 2,5 odsto

Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija, čime će junske penzije u Srpskoj biti povećane za 2,5 odsto.

“Potrebna sredstva za realizaciju odluke iznose 1.560.000 KM mjesečno, odnosno 10.920.000 KM do kraja godine“, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću nakon današnje posebne sjednice.

Vlada je donijela i odluku o određivanju iznosa najniže penzije, a osnovni razlog za donošenje ove odluke je poboljšanje materijalnog položaja najugroženije kategorije korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno korisnika kojima je iznos penzije određen po opštim propisima niži od najniže penzije, pa im se isplaćuje najniža penzija.

Za realizaciju ove odluke potrebna su dodatna sredstva od 440.000 KM mjesečno, odnosno 3.080.000 KM do kraja godine.

Za borce 676.000 KM

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o odobrenju 676.224 KM za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kroz mjesečno novčano primanje.Iz Biroa Vlade za odnose s javnošću saopšteno je da se odobrava plasman sredstava predviđenih budžetom Republike Srpske za ovu godinu u okviru Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, u svrhu unapređenja materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kojima uplaćeni staž osiguranja zajedno sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju po osnovu učešća u ratu, iznosi 15 ili više godina.

Unapređenje materijalnog položaja boraca obezbijediće se kroz isplatu mjesečnog novčanog primanja u iznosu od 187,84 KM, počev od 1. jula ove godine.

“Pravo se ostvaruje na način i po postupku propisanom za ostvarivanje mjesečnih novčanih primanja po Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske”, navedeno je u saopštenju nakon posebne sjednice Vlade.

Isplata novčanog primanja u skladu sa ovom odlukom, vršiće se borcima kojima je rješenjem nadležnog organa utvrđen status borca ukoliko ne ostvaruju novčana primanja po nekom drugom osnovu, ne računajući mjesečni borački dodatak.

“Zahtjev za mjesečno novčano primanje podnosi se opštinskom/gradskom organu uprave nadležnom za boračko-invalidsku zaštitu po mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva”, ističu u Vladi.

Rješenja o utvrđenom mjesečnom novčanom primanju, evidentiraju se u Informacionom sistemu boračko-invalidske zaštite, na osnovu kojih Ministarstvo vrši obračun i isplatu.

Komentari