Oranicama od proljeća u Trebinju neće faliti vode

Oranicama od proljeća u Trebinju neće faliti vode

Prva faza izgradnje sistema za navodnjavanje Trebinjskog i Petrovog polja, koji omogućava korišćenje modernih natapnih metoda, završena je, a voda bi do domaćinstava i oranica trebalo da stigne već na proljeće.

Prva faza obuhvata izgradnju pumpnih stanica u Petrovom polju i Zasad polju, sa potrebnom opremom i trafostanicama, zatim trasportnih cjevovoda u dužini od 14,5 kilometara, kao i vodozahvata za sistem na Zupcima.

– Radovi će biti nastavljeni izgradnjom sekundarne mreže čija je dužina 20 kilometara – kaže izvršni direktor “Hidroelektrana na Trebišnjici” (HET) za proizvodnju i tehničke poslove Ilija Tamindžija.

On ističe da je ukupna ugovorena vrijednost ovih radova više od devet miliona KM, od čega HET učestvuje sa tri miliona maraka, dok su ostatak novca obezbijedili Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS i grad Trebinje.

– Završetak posla očekuje se do sljedeće poljoprivredne sezone, što znači na proljeće naredne godine, kada će obradive površine imati savremeni sistem navodnjavanja, koji će zamijeniti dosadašnji sistem betonskih i zemljanih kanala – pojašnjava Tamindžija.

Završetkom ovog hidrotehničkog projekta oko 1.100 hektara obradivih površina prigradskog i seoskog pojasa, od Zasad polja do Velje Gore i Kremenog Dola, dobiće sistem koji vodom preko zatvarača i pod pritiskom omogućava primjenu svih savremenih metoda kontrolisanog navodnjavanja.

Time će biti i stvoreni uslovi za intenzivniji razvoj poljoprivredne proizvodnje na površinama koje su do sada samo dijelom navodnjavane, i to isključivo gravitaciono i kanalima, što ne pogoduje većini poljoprivrednih kultura, a pri tome iziskuje i ozbiljan manuelni rad.

Sistem će koristiti hidropotencijal akumulacije Gorica preko vodozahvata na tunelu za Plat, a nova pumpna stanica u Zasad polju služiće za dopunjavanje sistema vodom iz korita Trebišnjice, što je posebno značajno u periodu remonta hidroelektrane, kada je tunel za Plat u bezvodnom stanju. +++

Zupci

Ilija Tamindžija je podsjetio da je ovaj projekat omogućio i neophodne tehničke uslove za razvoj sistema za navodnjavanje na Zupcima, koji se gradi istovremeno.

– Već je urađen rezervoar zapremine 200 metara kubnih, a u toku je i izgradnja primarne i dijela sekundarne mreže na zubačkom platou – rekao je Tamindžija.

Komentari