Karadžić zatražio diskvalifikaciju sudija

Karadžić zatražio diskvalifikaciju sudija

Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić je u drugom zahtjevu zatražio diskvalifikaciju sudija Teodora Merona i Vilijama Sekulea iz procesa povezanog sa njegovom žalbom, saopšteno je danas iz Mehanizma za međunarodne krivične sudove u Hagu.

U zahtjevu se navodi da ove sudije ne mogu učestvovati u razmatranju Karadžićeve žalbe jer su ranije učestvovale u donošenju presuda koje su povezane sa Karadžićevom žalbom i da zato ne mogu biti nepristrasne.

Karadžić navodi da ne zahtijeva pokretanje žalbenog postupka ispočetka, nego da nove sudije razmotre žalbu i odgovore, kao i da im se da mogućnost da zatraže preispitivanje bilo kakvih odluka.

U zahtjevu koji je označen datumom 12. oktobra navodi se da glavni sudija treba da imenuje njihove zamjene i naredi da Apelaciono vijeće iznova počne razmatranja.

Komentari