U avgustu na evidenciji nezaposlenih u BiH 448.578 lica

Grad zapošljava još 15 službenika

Uprava grada Banjaluka raspisala je konkurs za prijem 15 novih radnika, službenika. Kako je navedeno na zvaničnoj stranici Uprave grada Banjaluka, raspisan je konkurs u nekoliko odjeljenja za radna mjesta:

U Odjeljenju za opštu upravu:
1. Stručni saradnik za pružanje pomoći građanima u Prijemnoj kancelariji…………………………………………………………………………….1 izvršilac
2. Stručni saradnik za ovjere potpisa, rukopisa i prepisa…….1 izvršilac

U Odjeljenju za prostorno uređenje:
3. Samostalni stručni saradnik za pravne poslove za velike investicione objekte …………………………………………………………………………………..1 izvršilac

U Odjeljenju za komunalne poslove:
4. Viši stručni saradnik za reklamne medije……………………………1 izvršilac
U Odjeljenju za saobraćaj i puteve:
5. Samostalni stručni saradnik za ekonomske poslove………………1 izvršilac
U Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu:
6. Viši stručni saradnik za evidencije……………………………………..1 izvršilac
7. Samostalni stručni saradnik za poslove kategorizacije i saradnje sa boračkim organizacijama……………………………………………………….1 izvršilac

U Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje:
8. Samostalni stručni saradnik za formiranje evidencije o imovini Grada ……………………………………………………………………………………….1 izvršilac

U Odsjeku za pravna pitanja i propise:
9. Stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove………1 izvršilac

U Stručnoj službi Skupštine grada:
10. Viši stručni saradnik za ekonomske poslove u Kabinetu predsjednika Skupštine grada……………………………………………..1 izvršilac

U Gradsku upravu Grada Banja Luka prima se u radni odnos, u statusu namještenika: 
u Odjeljenju za opštu upravu: 
11. Kurir……………………………………………………………………………………..1 izvršilac
u Službi za zajedničke poslove:
12. Čistač…………………………………………………………………………………….4 izvršioca

Detaljne informacije o konkursu ovdje

Komentari