18. 08. 2022.

Protesti nanijeli štetu, nije bilo propusta u radu Direkcije

Nezavisni odbor policijskih struktura Parlamentarne skupštine BiH konstatatovao je na današnjoj sjednici da su protesti održani od 5. do 7. juna i blokada zgrade institucija BiH nanijeli veliku štetu BiH. “Nezavisni odbor smatra da nadležne policijske agencije BiH nisu koristile iskustva događaja iz napada na američku Ambasadu”, rekao je novinarima predsjednik ovog odbora Žiko Krunić.

U zaključcima Nezavisnog odbora navodi se da se prihvata izvještaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH kao objektivan, te smatra da se ne može zaključiti da je bilo značajnijih propusta u radu rukovodioca Direkcije.

Konstatovano je, takođe, da se iz izvještaja Direkcije može zaključiti da je postupanje MUP-a Kantona Sarajevo i federalnog MUP-a bilo neadekvatno, te predlaže nadležnim nezavisnim odborima da održe hitnu sjednicu na kojoj će se odrediti o postupanju rukovodioca policijskih agencija iz njihove nadležnosti. Nezavisni odbor smatra da nadležna pravosudna tijela treba da analizira i procijeni postupak nadležnih tužilaštava oko predmetnog događaja.

Savjetu ministara BiH predloženo je da na bazi izvještaja Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH i pribavljenih izvještaja mjesno nadležnih policijskih agencija procijeni dovoljnost garancija za bezbjedan rad članova Parlamentarne skupštine BiH, Savjeta ministara i zaposlenih u institucijama BiH.

Izvor: agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender