14. 08. 2022.
Poslanici o radu MUP-a

Usvojena Deklaracija o ratu i Zakon o Šumama Srpske

Narodna skupština Republike Srpske danas je usvojila Deklaraciju o uzrocima, karakteru i posljedicama tragičnog oružanog sukoba u BiH od 1992. do 1995. godine, u kojoj se navodi da je konflikt u BiH imao karakter građanskog rata, sa visokim stepenom uključenosti međunarodnog faktora.

Usvojen je i je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Srpske, kojim je predviđeno da naknade lokalnim zajednicama budu 10 odsto.Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bankama Republike Srpske, kojim je predviđeno da je banka dužna da identifikuje ključne funkcije upravljanja rizicima kojima je izložena u svom poslovanju.

Parlament Srpske usvojio je i Zakon o energetskoj efikasnosti, kojim se efikasno korišćenje energije deklariše kao opšti interes Republike Srpske, te uređuje energetska efikasnost u finalnoj potrošnji.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas po hitnom postupku izmjene i dopune Zakona o unutrašnjem dugu Republike Srpske, kojim se uređuje redoslijed i način izmirenja duga u skladu sa mogućnostima i planom budžeta.

Poslanici su usvojili Zakon o koncesijama kojim se uređuje način i postupak dodjele koncesija u Srpskoj, kao i politika njihove dodjele. Cilj ovog zakona je doprinos privrednom razvoju Republike Srpske.

Poslanici su usvojili i Zakon o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske, čiji je cilj očuvanje i jačanje stabilnosti bankarskog sistema.

Drugi dio 28. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske nastavlja se u ponedjeljak, 1. jula.

Izvor: agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender