10. 08. 2022.

Isplaćeni podsticaji iz prošle godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Sropske isplatilo je sve podsticaje za poljoprivredne proizvođače iz 2012. godine, saopšteno je iz ovog ministarstva.

U saopštenju se navodi da je Vlada Republike Srpske krajem prvog kvartala prioritetno odobrila isplatu 28 miliona KM za mjere koje su obračunate do kraja 2012. godine, a da je nedavno isplaćen i preostali 21 milion KM za mjere za koje su se zahtjevi podnosili do kraja 2012. godine, a obračunate su u januaru i februaru 2013. godine.

“To su, prije svega, bile sve mjere koje su imale biološki krakter i kontinuitet u proizvodnji, kao što su proizvodnja kvalitetnog priplodnog podmlatka i proizvodnja mesa, sjemena i sadnog materijala, te usluge u oblasti zdravstvene zaštite životinja”, kaže se u saopštenju.

To su bile i mjere koje se odnose na sufinasiranje kapitalnih investicija u primarnoj proizvodnji i prehrambenoj industriji, za koje je bilo potrebno izvršiti pregled korisnika na terenu nakon investiranja tj. krajem godine, a za koje su obračuni urađeni početkom tekuće godine, navedeno je u saopštenju.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske dodaju da će se, u skladu sa raspoloživim sredstvima, u operativnom budžetu uspostaviti redovna dinamika isplata po zahtjevima i mjerama za tekuću godinu, te da je već isplaćeno tri miliona KM, koja su planirana za prvo polugodište, a kao premije za mlijeko, regresirano dizel gorivo, podrška prehrambenoj industiji za otkup domaćih sirovina i dio mjera za ruralni razvoj.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender