10. 08. 2022.

“Vojska RS nije imala genocidne namjere u Srebrenici”

Strogo povjerljivi dokument sa potpisom komandanta Drugog korpusa takozvane Armije BiH Seada Delića, potvrđuje da su srpske snage prije 11. jula dozvoljavale grupama naoružanih ljudi da napuste Srebrenicu i Žepu, odnosno prije akcije Vojske Republike Srpske na ove enklave, piše današnji Press RS.

Prema dokumentu od 19. juna 1995. godine, upućenog komandi 28. divizije i 285. lake brigade pripadnicima takozvane Armije BiH zabranjuje se napuštanje Srebrenice i Žepe jer je, kako se konstatuje, sve više lica na komandnim funkcijama koji, uz prećutnu saglasnost Vojske Republike Srpske, pod oružjem napuštaju jedinice i kroz srpske linije odlaze na područje tuzlansko – podrinjskog kantona.

Iz dokumenata, koji su u posjedu ovog lista, vidljivo je da Srebrenica nije bila demilitarizovana zona, a činjenica da su iz nje izlazili svi oni koji su željeli, pokazuje da Vojska Republike Srpske nije imala genocidne namjere, piše ovaj list.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender