14. 08. 2022.
Vlada uplatila sredstva lokalnim zajednicama

Vlada RS: Sud BH krši opšta načela krivičnog prava

Vlada Republike Srpske prihvatila je danas na sjednici u Banjaluci Informacije o Strukturalnom dijalogu u oblasti reforme pravosuđa u dijalogu sa Evropskom komisijom, u kojoj se konstatuje da se s nivoa BiH, a posebno od strane pravosudnih institucija BiH, žele zadržati već stečene pozicije a to se posebno odnosi na nadležnost Suda BiH.

– Posebno je ukazano, na pogrešan stav Suda BiH koji se odnosi na retroaktivnu primjenu Krivičnog zakona BiH; saopšteno je iz  Vlade.

Na ovaj način, kako se tvrdi, Sud BiH u neravnopravan položaj dovodi građane BiH ”znajući” da se ovakvom primjenom krše opšta načela krivičnog prava a što se protivi i međunarodnim konvencijama koje regulišu ovu oblast.

– Ovakav stav Suda BiH ima posebnu težinu iz razloga što svi drugi sudovi u BiH uključujući i oba vrhovna suda entiteta i Apelacioni sud Brčko distrikta primjenjuju Krivični zakon bivše SFRJ kao zakon koji je važio u vrijeme izvršenja krivičnih djela; stav je Vlade RS-a.

Ovih dana se navršavaju dvije godine od početka strukturalnog dijaloga u kom periodu su održane četiri plenarne sjednice a sledeća peta tematska sjednica zakazana je za 12. juli u Briselu.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender