17. 08. 2022.

O ЈMB za sedam dana

Savjet ministara BiH odgodio je za sedam dana izjašnjavanje o novom Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o Јedinstvenom matičnom broju BiH.

Glasanje je odgođeno zbog dodatnih usaglašavanja o konačnom tekstu prijedloga koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru.

Prošireni kolegijum Predstavničkog vijeća Parlamentarne skupštine BiH, na posljednjoj sjednici, usvojio je zaključak da Savjet ministara BiH u što kraćem roku pripremi usaglašen novi prijedlog ovog zakonskog akta.

Kolegijum je usvojio i zaključak da se dva prijedloga klubova poslanika povuku iz parlamentarne procedure.

Savjet ministara BiH usvojio je danas u Sarajevu Informaciju Ministarstva finansija i trezora o stanju javne zaduženosti BiH, u kojoj se navodi da je javni dug do 31. decembra prošle godine iznosio oko 10,4 milijarde KM, od čega je spoljni dug oko 7,1 milijardi ili 68,15 odsto, a unutrašnji oko 3,3 milijarde KM ili 31,85 odsto.

U ukupnom iznosu javne zaduženosti, Federacija BiH participira sa 57,74 odsto, Republika Srpska sa 41,5 odsto, Brčko distrikt sa 0,49 odsto i institucije BiH sa 0,27 odsto.

U ukupnom iznosu unutrašnje zaduženosti, FBiH učestvuje sa 46,83 odsto, Srpska sa 51,97 odsto, a Brčko distrikt sa 1,20 odsto.

Najveća zaduženost, od 70 odsto, u strukturi spoljnog duga je prema međunarodnim finansijskim institucijama.

Ministarstvo finasija i trezora BiH dostaviće ovu informaciju Parlamentarnoj skupštini BiH.

Savjet ministara BiH donio je odluku o rasporedu budžetskih sredstava za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 2.950.000 KM.

Prema odluci, za stambeno zbrinjavanje Roma planirana su dva miliona KM, za zapošljavanje 710.000 KM, za zdravstvenu zaštitu 210.000, te za aktivnosti na ažuriranju podataka o potrebama Roma u BiH 30.000 KM, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender